Rozkazy Dowództwa Grupy Armii "Bośnia"


(Tomasz Dostojewski) #1

Rozkazy Głównodowodzącego Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny

Ogłasza się stan najwyższej gotowości bojowej . Rozkaz będzie obowiązywał do odwołania.

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny


(Tomasz Dostojewski) #2

Ogłasza się odwołanie stanu najwyższej gotowości bojowej .

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny


(Tomasz Dostojewski) #3

[quote]

Rozkaz 3/17

o odtworzeniu XV Korpusu Armijnego Austro-Węgierskiego

I. W ramach odbudowy sił zbrojnych Monarchii Austrio-Węgierskiej odtwarza się Cesarsko-Królewski XV Korpus Armijny stojący na obszarze Księstwa Bośni i Hercegowiny. Sztab mieścił się będzie w stolicy Księstwa, Sarajevie. W skład korpusu wchodzi:

Sztab Korpusu 1 Dywizja Piechoty

 • 7 Brygada Górska Austro-Węgier ,
 • 9 Brygada Górska Austro-Węgier 48 Dywizja Piechoty
 • 10 Brygada Górska Austro-Węgier
 • 12 Brygada Górska Austro-Węgier 15 Dywizjon Taborów 7 Batalion Saperski 15 Batalion Pionierów 1 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty

II. Głównym celem XV Korpusy jest obrona Księstwa Księstwa Bośni i Hercegowiny oraz Monarchii Austro-Wegier.

III. Dowództwo nad Korpusem obejmuje General der Infanterie Michael Edler von Appel, podlegający bezpośrednio pod gen. Ahmeda Paszę , Głównodowodzącego Wojsk w Księstwie Bośni i Hercegowiny.

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #4

[quote]

Rozkaz 4/17

o przekazaniu wsparcia dla K.u.K. Kriegsmarine

I. W ramach odbudowy K.u.K. Kriegsmarine , przekazuje się 4 sztuki wodnosamolotów Warchałowski Typ XI w pełnym wyposażeniu.

II. Do służby w K.u.K. Kriegsmarine zostaje oddelegowanych 800 poborowych z terenu Księstwa Bośni i Hercegowiny.

III. Księstwo Bośni i Hercegowiny przeznacza także dofinansowanie na budowę dwóch niszczycieli dla K.u.K. Kriegsmarine . Fundusze pochodzą z dochodów Fabryki Zbrojeniowej oraz przemysłu tytoniowego i górnictwa.

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #5

[quote]

Rozkaz 5/17

o utworzeniu 1 Eskadry Lotniczej Bośni i Hercegowiny

I. W ramach budowy Sił Powietrznych na terenie Bośni i Hercegowiny postanawia się sformować 1 Eskadrę Lotniczą (FliegerGeschwader 1 , bośn. 1 Avijacija Eskadrila Bosne i Hercegovine ).

II. Do służby w Eskadrze Lotniczej zostaje oddelegowanych 30 poborowych z terenu Księstwa Bośni i Hercegowiny.

III. W skład 1 Eskadry Lotniczej Bośni I Hercegowiny wejdzie 6 samolotów Aviatik D.I .

IV. Miejscem stacjonowania Eskadry jest miasto Sarajewo.

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #6

[quote]

Rozkaz 6/17

o utworzeniu 2 i 3 Eskadry Lotniczej Bośni i Hercegowiny

I. W ramach budowy Sił Powietrznych na terenie Bośni i Hercegowiny postanawia się sformować 2 i3 Eskadrę Lotniczą (FliegerGeschwader , bośn. Avijacija Eskadrila Bosne i Hercegovine ).

II. Do służby w Eskadrze Lotniczej zostaje oddelegowanych 60 poborowych z terenu Księstwa Bośni i Hercegowiny.

III. W skład 2 i 3 Eskadry Lotniczej Bośni I Hercegowiny wejdzie 6 samolotów Albatros D.III i 6 samolotów Phönix D.I .

IV. Miejscem stacjonowania Eskadry są miasta : Mostar i Banja Luka.

V. 1, 2 i 3 Eskadra tworzą 1 Dywizjon Lotniczy Austro-Węgier w Bośni i Hercegowinie.

VI. Dowództwo 1 Dywizjonu znajduje się w Sarajewie, zaś zwierzchnictwo nad dywizjonem obejmuje dowódca XV Korpusu Armijnego.

/-/ generał Ahmed Pasza Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #7

[quote]

Rozkaz 7/17

o wejściu do służby dwóch pociągów pancernych

I. W ramach budowy Sił Pancernych na terenie Bośni i Hercegowiny postanawia się wprowadzić do służby dwa pociągi pancerne (niem. Panzerzug, boś. Oklopni voz ):

 • Nr 1 “Miroslav Barbarez”
 • Nr 2 “Ahmed Pasza”.

II. Do służby w pociągach pancernych zostaje oddelegowanych 102 poborowych z terenu Księstwa Bośni i Hercegowiny.

III . Terenami działań pociągów są dla :

 • pociągu pancernego Nr 1 , trasa Sarajewo - Banja Luka,
 • pociągu pancernego Nr 2 , trasa Tuzla - Sarajewo -Mostar.

/-/ generał Ahmed Pasza_ Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #8

[quote]

Rozkaz 7/17

o utworzeniu dwóch plutonów samochodów pancernych

I. W ramach budowy Sił Pancernych na terenie Bośni i Hercegowiny formuje się dwa plutony samochodów pancernych (niem. Panzerautozug ).

 • 1 Pluton Samochodów Pancernych
 • 2 Pluton Samochodów Pancernych.

II. Wyżej wymienione formacje wejdą w skład XV Korpusu Armijnego .

 • 1 Pluton Samochodów Pancernych - 1 Dywizja Piechoty,
 • 2 Pluton Samochodów Pancernych. - 48 Dywizja Piechoty.

III. Ustanawia się następujący skład plutonu :

 • drużyna dowódcy
 • 2 drużyny samochodów pancernych

Pluton łącznie posiada 3 samochody pancerne oraz 15 żołnierzy obsługi samochodów pancernych .

Drużyna dowódcy ;

 • dowódca plutonu /dow. samochodu pancernego
 • strzelec
 • strzelec /mechanik samochodu pancernego
 • celowniczy samochodu pancernego
 • kierowca samochodu pancernego

Drużyna samochodu pancernego :

 • dowódca drużyny /dow. samochodu pancernego
 • strzelec
 • strzelec /mechanik samochodu pancernego
 • celowniczy samochodu pancernego
 • kierowca samochodu pancernego

IV . Głównym wyposażeniem plutonów są samochody pancerne typu Junovicz PA1.

/-/ generał Ahmed Pasza_ Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #9

[quote]

Rozkaz 8/17

o utworzeniu Flotylli Bośniackiej

I. W ramach budowy Sił Wodnych na terenie Bośni i Hercegowiny formuje się rzeczną Flotylle Bośniacką. (niem. Bosnisch-Flottille, bośn. Bosanski Flotile).

II. Terenem działania jednostki jest rzeka Bośnia wraz ze wszystkimi jej dopływami oraz ujściem.

III. Zwierzchnictwo nad Flotyllą obejmuje dowódca XV Korpusu Armijnego w Bośni.

IV. Ustanawia się następujący podział Flotylli :

 • dwa dywizjony monitorów , po dwie eskadry monitory każdy, zaś każda eskadra składa się z dwóch monitorów.
 • jeden dywizjon kutrów patrolowych, po dwie eskadry kutrów patrolowych każdy, zaś każda eskadra składa się z dwóch kutrów patrolowych.

V . Głównym wyposażeniem są monitory Typu Temes 1904 .

/-/ generał Ahmed Pasza_ Głównodowodzący Wojsk na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]


(Tomasz Dostojewski) #10

[quote]

Rozkaz 9/17

o utworzeniu Grupy Armii "Bośnia"

I. W związku z rozwojem Sił Zbrojnych na terenie Bośni i Hercegowiny powołuję się do życia Grupę Armii “Bośnia”. (niem. Heeresgruppe „Bosnien“, bośn. Vojska Group “Bosna”).

II. Dowódcą wyżej wymienionej formacji zostaje głównodowodzący wojsk C.K. w Bośni i Hercegowinie , Ahmed Pasza.

III. W skład Grupy Armii “Bośnia” wchodzą :

 • XV Korpus Armijny,
 • Dwa pociągi pancerne działające na terenie Bośni i Hercegowiny.
 • 1 Dywizjon Lotnictwa
 • Flotylla Bośniacka.

/-/ Ahmed Pasza_ Głównodowodzący Wojsk C.K. na terenie Bośni i Hercegowiny[/quote]