Rozkazy Dowództwa III Korpusu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 1

o powołaniu sił powietrznych działających w składzie Korpusu

Dla wzmocnienia sił operacyjnych III Korpusu powołuje się 2 Dywizjon Lotnictwa w składzie:

 • 1 Eskadra Myśliwska (9 samolotów Albatros Oeffag DIII)
 • 2 Eskadra Myśliwska (9 samolotów Albatros Oeffag DIII)
 • Kompania Obsługi Technicznej
 • Pluton Kwatermistrzowski

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 2

o sformowaniu szwadronu samochodów pancernych wchodzącego w skład Korpusu

Dla wzmocnienia sił operacyjnych III Korpusu zostaje sformowany szwadron samochodów pancernych w składzie:

 • 1 Pluton Samochodów Pancernych (4 samochody Austro-Daimler Panzerwagen)
 • 2 Pluton Samochodów Pancernych (4 samochody Austro-Daimler Panzerwagen)
 • Drużyna Gospodarcza
 • Drużyna Łączności

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 3

o sformowaniu batalionu czołgów wchodzącego w skład Korpusu

Dla wzmocnienia sił operacyjnych III Korpusu zostaje sformowany 1 Batalion Czołgów w składzie:

 • dowództwo baonu, (wóz dowodzenia)
 • 1 szwadron pancerny (12 czołgów)
 • 2 szwadron pancerny (12 czołgów)
 • 3 szwadron pancerny (12 czołgów)
 • pluton techniczny
 • pluton zaopatrzenia

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 4

o przeprowadzeni ćwiczeń bojowych oddziałów III Korpusu

Dla sprawdzenia wyszkolenia oraz doskonalenia umiejętności bojowych dowódców i żołnierzy we współdziałaniu na polu walki zarządzam ćwiczenia wszystkich oddziałów i pododdziałów III Korpusu.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 5

o zakończeniu manewrów III Korpusu

Dowództwo Korpusu uznaje naznaczone ćwiczenia taktyczne oddziałów i pododdziałów III Korpusu za zakończone. Wszystkim żołnierzom i oficerom biorącym udział w ćwiczeniach dziękuję za zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych zadań. Jestem dumny, iż dowodzę tak oddanymi służbie i monarchii żołnierzami.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 6

o ustanowieniu poligonu wojskowego “Truppenübungsplatz Turnau”

W związku z potrzebą systematycznego szkolenia wojska w warunkach polowych ustanawia się na północ od miasta Kindberg na obszarze niedawnych ćwiczeń taktycznych III Korpusu, poligon wojskowy “Truppenübungsplatz Tutnau”.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 7

o wprowadzeniu gotowości bojowej w jednostkach III Korpusu

Zgodnie z Dyrektywą Sztabu Generalnego ogłaszam stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka III Korpusu.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 8

o odwołaniu gotowości bojowej w jednostkach III Korpusu

Wedle Dyrektywy Sztabu Generalnego odwołuje się stan gotowości bojowe we wszystkich jednostka III Korpusu.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9
Rozkaz Dowództwa Korpusu № 9
z dn. 7 kwietnia 1918
o wyłączeniu Styryjskiej Brygady Strzelców ze składu III Korpusu

Wyłączam Styryjską Brygadę Strzelców ze składu III Korpusu CK Armii i podporządkowuję ją władzom Księstwa Styrii.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 10

o zwolnieniu z aresztu żołnierzy i oficerów zatrzymanych podczas tłumienia separatystów.

Naznaczam zwolnienie z aresztu wszystkich żołnierzy i oficerów zarówno z oddziałów III Korpusu jak i Styryjskiej Brygady Strzelców. Zwolnieni żołnierze maja powrócić do swych macierzystych jednostek.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Rozkaz Dowództwa Korpusu № 11

o naznaczeniu wszystkim oddziałom korpusu powrotu do koszar.

Naznaczam wszystkim oddziałom III Korpusu powrót do macierzystych koszar. Zaś nadzór nad kontrolowanym terenem poruczam przekazać żandarmerii.

Dowódca Korpusu
General der Infanterie Henryk von Groc