Rozkazy wojskowe


(Otto von Dubrovnik) #1
Rozkaz 1/2017

z dnia 21 września 2017

Postanawia się o ufundowaniu z budżetu Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji zakupu umundurowania dla wojsk Królewskiej Straży Chorwacji. Wzór mundurów przedstawia załącznik do rozkazu.

Załącznik

(Otto von Dubrovnik) #2
Rozkaz 2/2017

z dnia 25 września 2017

Postanawia się o utworzeniu jednostek wojskowych:

 • 51 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Varaždin
 • 52 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Zagreb
 • 53 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Virovitica
 • 54 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Vukovar
 • 55 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Varaždin
 • 56 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Varaždin
 • 57 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Vinkovci
 • 58 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Vinkovci
 • 59 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Ogulin
 • 60 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Karlovac
 • 61 Kompania Piechoty, która stacjonować będzie w miejscowości Gospić

Postanawia się również przydzielić 1450 żołnierzy z poboru wraz z pododdziałami dowodzenia w równym składzie do wymienionych wyżej kompanii.