Rozkazy


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #1

[quote]Rozkaz Naczelnego Wodza 1/17 1.Nakazujemy uzupełnienie wszystkich jednostek do stanów wojennych. 2.Nakazujemy uzupełnionym jednostkom koncentrację przy granicy węgierskiej i oczekiwanie na dalsze rozkazy.

Wódz Naczelny Armii Galicji i Lodomerii Jacek Ostrogski-Radziwiłł[/quote]


(Jerzy III von Oranien-Nassau) #2

Rozkaz Naczelnego Wodza 2/17 1.Nakazujemy wydzielenie 1 kompanii piechoty i 1 kompanii saperów z każdego korpusu armijnego stacjonującego na terenie Królestwa. 2. Jednostki owe-łącznie po 3 kompanie nakazujemy przetransportować do portu wojennego w Poli i oddać pod komendę dowódcy K.u.K Kriegsmarine.

Wódz Naczelny Armii Galicji i Lodomerii Jacek Ostrogski-Radziwiłł