Rozkazy


(Leszek van der Fryssau) #1

Tutaj znajdzie wszystkie rozkazy drogi żołnierzu.

Offiziersstellvertreter Leszek van der Fryssau

(Leszek van der Fryssau) #2

Rozkaz nr.0001/17

Offiziersstellvertreter Leszek van der Fryssau, Dowódca II Korpusu.

Dowódca II Korpusu Rozkazem nr.0001/17, powołuje siły powietrzne, działające przy II Korpusie CK. Oficjalną nazwa będzie Dolno-Austriacki Korpus Lotniczy niem.Ein Low-Austrian Air Corps(skr.pl. DAKL, skr.niem. ELAAC).

Offiziersstellvertreter Leszek van der Fryssau