Rozpoczęcie obrad


(Wiktor Toghon) #21

(Otto von Dubrovnik) #22

(Henryk von Groc Hrychowicz) #23

Dziękuję Panom. Stwierdzam, iż Rada Państwa udzieliła wotum zaufania Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.


(Franz Joseph von Habsburg) #24

Szanowni Państwo,

Nowym delegatom @Reichsrat wyrobiono przepustki dostępu do gmachu. Proszę o składanie przysięgi w treści:

Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

następnie przeprowadzimy wybór Przewodniczącego Rady Państwa, po czym desygnuję kandydata na Prezydenta Ministrów.

Obrady są w Wiedniu; jeżeli Rada zdecyduje, można je przenieść na XIV kadencję do innego miasta.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #25

Ja, Andrew von Lichtenstein, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Franciszek Leopold I) #26

Ja, Xavery Kłopocki, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Franz Joseph von Habsburg) #27

Wunderbar!

Prosiłbym o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #28

Wasza Cesarsko-Królewska Mość
Panowie Posłowie
pragnę zgłosić kandydaturę Ekscelencji Henryka von Groc Hrychowicz na stanowisko Premiera Rządu.
Jest to najlepiej pracującą osoba w Cesarstwie, ale zniechęcona postawą innych, w tym w dużej mierze moją postawą.
Bardzo proszę aby Ekscelencja Henryk von Groc Hrychowicz wyraził zgodę na pełnienie funkcji Premiera Rządu,


(Franciszek Leopold I) #29

Admirale,
Zdecydowanie zgadzam się, że herr von Gröc byłby doskonałym szefem rządu,
czego już dowiódł; jeżeli będzie chciał sie podjąć tego trudu, to ja z
pewnością nie będę mu stał na przeszkodzie.
Tym niemniej w chwili obecnej wybieramy przewodniczącego Rady Państwa - w
związku z czym chciałbym niniejszym zgłosić Pańską kandydaturę!


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #30

Ekscelencjo
Przepraszam za pomyłke, chcialem dobrze, a wyszlo jak zawsze.
Powracajac do meritum
Po pierwsze przewodniczącym powinna być osoba reprentujaca najwiekszą liczbę głosów w Parlamencie
Po drugie ma Pan o wiele większe predyspozycje do tej funkcji
Po trzecie
Ja sie nie nadaje do funkcji przewodniczacego


(Franz Joseph von Habsburg) #31

Czy Jego Wysokość się zgadza?


(Franciszek Leopold I) #32

Najjaśniejszy Panie, w tej sytuacji obawiam się że nie mam innej możliwości.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #33

Cieszę się bardzo


(Franciszek Leopold I) #34

W imieniu i na rozkaz Najjaśniejszego Pana @FJ2 zamykam zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Państwa.
@Reichsrat Przystępujemy do głosowania. Jako że pojawiła się tylko jedna kandydatura, będziemy głosować za jej przyjęciem.

Głosowanie nad kandydaturą Xaverego edlera Kłopockiego na Przewodniczącego Rady Państwa:

  • ZA
  • PRZECIW
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ

0 głosujących


(Franciszek Leopold I) #35

Zamykam głosowanie.
Oddano 141 głosów za kandydaturą, przy 212 głosach wstrzymujących się.

Szanowni Delegaci @Reichsrat;
Stwierdzam że zostałem wybrany przez Radę Państwa jej Przewodniczącym.
Za okazane zaufanie dziękuję. Oczekujemy teraz na desygnowanie przez Jego Cesarską i Królewską Mość @FJ2 kandydata na Prezydenta Ministrów Jego Rządu.


(Franz Joseph von Habsburg) #36

Niniejszym desygnuję Waszą Wysokość, na podst. art. 48 Ugody, na Prezydenta Ministrów i proszę o wskazanie Ministrów Rządu, abym mógł powołać Rząd.


(Franciszek Leopold I) #37

Najjaśniejszy Panie!
Dziękuję niezmiernie za okazane mi zaufanie, tym niemniej nie czuję się ani godzien stanowiska Prezydenta Ministrów WCKM, ani gotów do jego objęcia, ani też obdarzony wystarczającym mandatem zaufania aby je właściwie sprawować.
Moim zdaniem dużo lepiej do tej roli nadawaliby się herr von @Groc czy na przykład herr @Andrew_von_Lichtenst ein.
Pragnę także nieśmiało przypomnieć, że na podpis Waszej CK Mości oczekuje 📜 Projekt – Ratyfikacja umowy o nawiązaniu stos. z Królestwem Dreamlandu.
Chciałbym także podjąć szeroko zakrojoną debatę w skali całego państwa na temat obowiązującej Ugody i innych aktów prawnych, gdyż według mnie rozwiązania jakie w nich, być może zbyt optymistycznie przyjęliśmy, nie są przystające do naszych realiów, czego dowodzi sytuacja w jakiej się obecnie znaleźliśmy.
Pragnę też zapytać, i proszę nie poczytywać tego w żadnym wypadku za przytyk czy złośliwość, na jaką aktywność Najjaśniejszej Osoby możemy w nadchodzących, dajmy na to, 2 miesiącach liczyć?
Rozumiem oczywiście kwestie życia realnego, pracy zawodowej etc., ale myślę że deklaracja, czy WCKM jest w stanie nam poświęcić czas na, dajmy na to, jedną - dwie wizyty na forum tygodniowo, czy mniej, ułatwiłaby wszystkim osobom zaangażowanym w nasz wspólny projekt planowanie działań, postępowanie etc.

Z wyrazami szacunku -

Kłopocki


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #38

Herrera Klopocki proponuje zastanowić się nad propozycja Cesarza objęcia funkcji Premiera


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #39

Wysoka Rado
Z głębokim, żalem wnoszę o detronizację Jego Cesarsko Królewskiej Mości Franciszka Józefa II z tronu. JCKM oświadczyła, że nie może już pełnić swojej funkcji.


Wniosek o stwierdzenie opróżnienia tronu
(Franciszek Leopold I) archiwizacja #40