Rozporządzenia i rozkazy Sekretarza d.s wojny


(Borys Targersdorf) #1

Rozkaz Personalny nr. 1 z dnia 18 maja 2017 r. ( 18 maja 1917 r)
Ma mocy art. 47 Tymczasowej Ustawy Zasadniczej nadaje się stopień wojskowy :
1, Panu Henrykowi von Groc stopień generała piechoty,
_2. Panu Andrzejowi von Lichtenstein stopień kontradmirała,
3. Panu Xaveremu Kłopockiemu stopień majora.
podpisano
Borys Targersdorf
sekretarz d/s wojny
Praga 18 maja 1917 (2017)r.


(Tomasz Dostojewski) #3

Ehh…czuje się pominięty i nie dowartościowany, no ale cóż.


(Borys Targersdorf) #4

Rozporządzenie Sekretarza d/s wojny nr. 1
na podstawie art. 47 Tymczasowej Ustawy Zasadniczej, mówiące o powołaniu i strukturach Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych.
Art.1
pkt.1 Powołuje się Sztab Generalny Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych.
pkt.2 Na czele Sztabu Generalnego stoi szef Sztabu powoływany przez Sekretarza d/s wojny.
pkt.3 Dowódcy Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych podlegają bezpośrednio szefowi Sztabu.
pkt.4 Dowódców Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych powołuje Sekretarz d/s wojny.
Art.2
pkt.1 Sztab Generalny składa się z

 • wydziału operacyjnego,
  -wydziału personalnego,
 • wywiadu i kontrwywiadu
 • inspektoratu Marynarki Wojennej,
 • inspektoratu Wojsk Lądowych,
  -inspektoratu Sił powietrznych.
  pkt.2 Na czele wydziałów i inspektoratów stoją szefowie wydziałów i inspektoratów mianowani powoływani przez szefa Sztabu,
  Art.3
  pkt.1 Szefa Sztabu Generalnego odwołuję Sekretarz d/s wojny.
  pkt.2 Szefów wydziałów i inspektoratów odwołuję szef Sztabu .
  pkt.3 Dowódców Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych odwołuje Sekretarz d/s wojny.
  Art.4
  Rozporządzenie wchodzi wżycie w dniu 22.05.1917 r. ( 2017 r.)

podpisano
Borys Targersdorf
Sekretarz d/s wojny._


(Borys Targersdorf) #5

Rozkaz personalny nr.2
na mocy Rozporządzenie Sekretarza d/s wojny nr. 1 powołuję się

 1. Generała piechoty Henryka von Groc na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych.
 2. Kontradmirała Andrzeja von Lichtenstein na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej.

podpisano
Borys Targersdorf
sekretarz d/s wojny
Praga 22 maja 1917 (2017)r.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Ku Chwale Monarchii Austro-Węgierskiej.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Ku Chwale Monarchii Austro-Węgierskiej