Rozporządzenia i rozkazy Sekretarza d.s wojny


(Borys Targersdorf) #1

Rozkaz Personalny nr. 1 z dnia 18 maja 2017 r. ( 18 maja 1917 r) Ma mocy art. 47 Tymczasowej Ustawy Zasadniczej nadaje się stopień wojskowy : 1, Panu Henrykowi von Groc stopień generała piechoty, _2. Panu Andrzejowi von Lichtenstein stopień kontradmirała, 3. Panu Xaveremu Kłopockiemu stopień majora. podpisano Borys Targersdorf sekretarz d/s wojny Praga 18 maja 1917 (2017)r.


(Tomasz Dostojewski) #3

Ehh…czuje się pominięty i nie dowartościowany, no ale cóż.


(Borys Targersdorf) #4

Rozporządzenie Sekretarza d/s wojny nr. 1 na podstawie art. 47 Tymczasowej Ustawy Zasadniczej, mówiące o powołaniu i strukturach Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych. Art.1 pkt.1 Powołuje się Sztab Generalny Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych. pkt.2 Na czele Sztabu Generalnego stoi szef Sztabu powoływany przez Sekretarza d/s wojny. pkt.3 Dowódcy Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych podlegają bezpośrednio szefowi Sztabu. pkt.4 Dowódców Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych powołuje Sekretarz d/s wojny. Art.2 pkt.1 Sztab Generalny składa się z

  • wydziału operacyjnego, -wydziału personalnego,
  • wywiadu i kontrwywiadu
  • inspektoratu Marynarki Wojennej,
  • inspektoratu Wojsk Lądowych, -inspektoratu Sił powietrznych. pkt.2 Na czele wydziałów i inspektoratów stoją szefowie wydziałów i inspektoratów mianowani powoływani przez szefa Sztabu, Art.3 pkt.1 Szefa Sztabu Generalnego odwołuję Sekretarz d/s wojny. pkt.2 Szefów wydziałów i inspektoratów odwołuję szef Sztabu . pkt.3 Dowódców Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych odwołuje Sekretarz d/s wojny. Art.4 Rozporządzenie wchodzi wżycie w dniu 22.05.1917 r. ( 2017 r.)

podpisano Borys Targersdorf Sekretarz d/s wojny._


(Borys Targersdorf) #5

Rozkaz personalny nr.2 na mocy Rozporządzenie Sekretarza d/s wojny nr. 1 powołuję się

  1. Generała piechoty Henryka von Groc na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Cesarsko-Królewskich Sił Zbrojnych.
  2. Kontradmirała Andrzeja von Lichtenstein na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej.

podpisano Borys Targersdorf sekretarz d/s wojny Praga 22 maja 1917 (2017)r.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Ku Chwale Monarchii Austro-Węgierskiej.


(Andrew von Lichtenstein) #7

Ku Chwale Monarchii Austro-Węgierskiej