Rozporządzenia


(Tomisław II) #1


Tutaj znajdziecie wszelkie rozporządzenia Namiestnika Dolnej Austrii.

(Tomisław II) #2

Rozporządzenie 1/05/2017

o symbolice, stopniach i umundorowaniu

Książęcej Policji Dolnej Austrii

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau, Z łaski Boga i woli ludu Namiestnik Dolnej Austrii, Burmistrz Miasta Wiedeń, Generalny Nadprezydent Główny Policji Dolnej Austrii, Szlachcic Dreamlandu i Elderlandu etc., etc. etc.

Jego Ekscelencja Namiestnik, na mocy Dekretu 1/29/05/17 o powołaniu Książęcej Policji, wprowadza symbolikę, stopnie i umundurowanie nowej formacji paramilitarnej tj.

 • Odznaka KP
 • Sztandar KP
 • Logo KP
 • Logotyp KP
 • Mundur typ:
  a) wiosenno - letni;
  b) jesienno - zimowy;
  c) galowy
 • Stopnie KP

Wszystko jest w zał.1 do Rozporządzenia


(-)JE Leszek van der Fryssau
Namiestnik i Burmistrz MiastaZałącznik nr. 1

do Rozporządzenia 1/05/2017

 • Odznaka KP

 • Sztandar KP

 • Logo KP

 • Logotyp KP

 • Mundur typ:
  a) wiosenno - letni;

  b) jesienno - zimowy;

  c) galowy

 • Stopnie KP

[*] Polizeimeisteranwärter(Posterunkowy)

[*] Polizeivollzugsangestellter (Starszy Posterunkowy)

[*] Polizeimeister (Sierżant)

[*] Polizeiobermeister (Starszy Sierżant)

[*] Polizeihauptmeister (Aspirant)

[*] Polizeikommissaranwärter (Komisarz Policji)

[*] Polizeikommissar (Inspektor Policji)

[*] Polizeioberkommissar (Komisarz)

[*] Polizeihauptkommissar (Inspektor)

[*] Erster Polizeihauptkommissar (Pierwszy Inspektor)

[*] Polizeiratanwärter (Podinspektor)

[*] Polizeirat (Nadinspektor Policji)

[*] Polizeioberrat (Nadinspektor)

[*] Polizeidirektor (Dyrektor Policji)

[*] Leitender Polizeidirektor (Szef Policji)

[*] Abteilungspräsident in der Bundespolizei (Prezydent Policji)

[*] Direktor in der Bundespolizei (Prezydent Główny Policji) - tytuł zarezerwowany dla Burmistrza (honorowy)

[*] Präsident eines Bundespolizeipräsidiums (Nadprezydent Główny Policji)

[*] Inspekteur der Bundespolizei (Generalny Nadprezydent Główny Policji) - tytuł zarezerwowany dla Namiestnika (honorowy)