Rozporządzenie Gubernatora o powstaniu Królewskiej Armii Węgierskiej


(Thimoteus ik Hohentsolern) #1

Rozporządzenie Gubernatora o powstaniu Królewskiej Armii Węgierskiej

*Ja, Królewski Gubernator Węgier, postanawiam w trybie natychmiastowym o powstaniu Królewskiej Armii Węgierskiej(KAW) która będzie służyła do obrony niepodległości Węgierskiej i innych akcji zbrojnych. Armia ta, będzie liczyć 40 tysięcy jednostek piechoty, 20 tysięcy jednostek kawalerii, 500 dział artylerii i tysiąc pojazdów opancerzonych oraz 250 pojazdów z zaopatrzeniem. Razem, 61750 jednostek.

(-)Tymoteusz von Hohenzollern*