Rozporządzenie Nr 1/2016 "O powołaniu sekretarzy"


(Wiktor Maretzky) #1

Decyzją Rady Nadzwyczajnej powierza się się funkcję Sekretarzy następującym osobom:

a) P. Wiktor Maretzky - obejmuje pieczę nad Sekretariatem ds. Wewnętrznych, oraz Sekretariatem ds. Zagranicznych i Promocji b) P. Borys Targersdorf - obejmuje pieczę nad Sekretariatem ds. Gospodarki i Finansów, oraz Sekretariatem ds. Wojny.


Czym jest Cekania w roku 2017