Rozporządzenie nr 2/2016 ws. powołania Wiceprzewodniczącego


(Jan Dagobard von Thorn-Maikowski) #1

[centre]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria.svg/97px-Imperial_Coat_of_Arms_of_the_Empire_of_Austria.svg.png

Rozporządzenie nr 2/2016 ws. powołania Wiceprzewodniczącego[/centre]

[centre]Na podstawie ust. 3. Art. 35. Rozdziału V Tymczasowej Ustawy Zasadniczej Monarchii Austro-Węgierskiej postanawia się co następuje:[/centre]

  1. Powołuje się na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzwyczajnej Pana Borysa Targersdorfa.
  2. Informuje się wyżej wymienionego, że w razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje on prawa i obowiązki opisane w Art. 35. Rozdziału V Tymczasowej Ustawy Zasadniczej na czas nieobecności Przewodniczącego.

(-) Jan Dagobard Edler von Maikowski . Przewodniczący Rady Nadzwyczajnej