Rozporządzenie Nr 2/2017 "O przeniesieniu siedziby i powołaniu szefa C. i K. Biura Administracji"


(Wiktor Maretzky) #1
Rozporządzenie Nr 2/2017

“O przeniesieniu siedziby i powołaniu szefa C. i K. Biura Administracji”

Decyzją Rady Nadzwyczajnej, oznajmia się co następuję:

  1. Przenosi się siedzibę “C. i K. Biura Administracji” do miasta Lemberg.
  2. Na stanowisko Szefa “C. i K. Biura Administracji” powołuje się Xaverego edler Kłopockiego.

(-) Wiktor Maretzky
Sekretarz ds. Wewnętrznych


Rozporządzenie Nr 1/2017, "O powołaniu do życia C. i K. Biura Administracji"