Rozporządzenie o Siłach Zbrojnych krajów Koronny św. Wacława


(Borys Targersdorf) #1

[quote]*Rozporządzenie Prezydenta Rządu Tymczasowego Krajów Koronnych o Siłach Zbrojnych krajów Koronny św. Wacława z dnia 2 maja AD 2017. Na mocy Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiącej za dnia 29 kwietnia AD 2017 zarządza się co następuje: 1.Rozporządzenie dotyczy Sił Zbrojnych krajów Koronny św. Wacław zwanych dalej Siłami Zbrojnymi Krajów Koronnych.

  1. Zachowuję się nazwę, numerację, barwę i stopnie wojskowe, dla Sił Zbrojnych Krajów Koronnych, obowiązujące w Armia Monarchii Austro-Węgierskiej.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Brno 2 maja 2017 podpisano Borys Targersdorf Prezydent Tymczasowego Rządu Krajów Koronnych.*[/quote]