Rozporządzenie powołaniu szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych krajów Koronnych św. Wacława


(Borys Targersdorf) #1

[quote]*Rozporządzenie Prezydenta Rządu Tymczasowego Krajów Koronnych o powołaniu szefa sztabu generalnego Siłach Zbrojnych krajów Koronny św. Wacława z dnia 12 maja AD 2017. Na mocy Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiącej za dnia 29 kwietnia AD 2017 zarządza się co następuje: 1.Rozporządzenie dotyczy o powołaniu szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych krajów Koronny św. Wacław. 2. Stanowisko szefa sztabu generalnego powierza się Borysowi Targersdorf. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Brno 12 maja 2017 podpisano Borys Targersdorf Prezydent Tymczasowego Rządu Krajów Koronnych*.[/quote]