Rząd - forum


(Franciszek Józef II) #1

Szanowni,

Powołaliśmy Rząd, który wymaga swego forum. Ponieważ na Ballplatz (czy raczej pełną nazwą - Ballhausplatz) winien się mieścić gmach rządu, proponuję przenieść obrady całego Rządu na to forum.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Otwieram pierwsze posiedzenie rządu. Na początek chciałbym poznać zamierzenia panów ministrów w zakresie działań resortów którymi panowie kierują. Myślę, że bardzo istotne są kwestie projektów ustaw, które będą regulować podstawy życia naszego kraju. Tu moje drugie pytanie, czy któryś z panów przygotowuje jakieś projekty ustaw. Bardzo istotne jest uregulowanie spraw funkcjonowania gospodarki i armii. Sam jako że kieruję MSW niebawem przedłożę Radzie Państwa projekt prawa karnego.


(Andrew von Lichtenstein) #3

Szanowny Panie Premierze Panowie Ministrowie Zgodnie z ekspoze Ekscelencji Premiera zamierzam przeprowadzić kontrole wszystkich Korpusów. Pragnąłbym, aby nasza armia była wyposażona w broń, wyposażenie całkowicie przez rodzimą produkcję. Przyznaję z tworzeniem przepisów jestem na bakier i tu będę potrzebował pomocy.


(Franciszek Józef II) #4

Kein Problem, Herr Admiral!


(Andrew von Lichtenstein) #5

Wasza Cesarsko Królewska Mość Tak dwie ustawy A. OSiłach Zbrojnych B. Podział kompetencji miedzy Szefa Sztabu Generalnego i Ministra Wojny


(Franciszek Józef II) #6

Postaram się pomóc w pracach. Czy mógłbym prosić o więcej szczegółów? Dokładniej - czy ustawa o Siłach Zbrojnych miałaby być swoistym następcą dekretu nr 46? Jakie inne zapisy by Pan w niej przewidywał?

Jak Pańskim zdaniem winien wyglądać podział kompetencji?


(Wiktor Toghon at Atera) #7

Jeśli chodzi o kulturę to nie planuje żadnych ustaw bo nie widzę takiej potrzeby. Sztuka potrzebuje wolności i ew. wsparcia, które oczywiście zapewnimy,

Sport rozwija się nieźle, lecz postaram się znaleźć nowe dyscypliny które mogłyby zainteresować Naszych Obywateli.

Mam też plan dotyczący historii, ale wolałbym by pozostał niespodzianką.


(Borys Targersdorf) #8

Wasza Cesarska Mość, Panie Prezydencie, Panowie Ministrowie,

Dyplomacja, Jak już zapowiedziałem w weekand udaję się do Suderlandu. W drodze powrotnej mam w planach jeszcze dwa spotkania. Zgodnie z życzeniem Cesarza będę pracował nad ociepleniem naszych stosunków z Królestwem Dreamlandu. Po powrocie z Suderlandu, odwiedzę naszych przyjaciół w Trizondalu i na Pustkowiach.
Dwie sprawy które chciałbym do końca roku zamknąć to nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Garapenią oraz układ z ZSK Hirschbergii i Weerlandu dotyczący Śląska.

Nasi Przyjaciele z RON-u obchodzą IX rocznice istnienia. Wszystkiego Najlepszego !!! :slightly_smiling_face:


(Wiktor Toghon at Atera) #9

W tym akurat mogę pomóc.


(Borys Targersdorf) #10

Na to liczę :wink:


(Andrew von Lichtenstein) #11

Wasza Cesarsko Królewska Mość Ekscelencjo Premierze Panowie Ministrowie

Chciałbym poruszyć sprawę rozpoczęcia kontroli naszych Korpusów. Proponuję, aby na pierwszy ogień poszedł XIV korpus, potem III Korpus i następne.


(Franciszek Józef II) #12

Herr Kriegsminister,

Obawiam się, że formalnie nie mamy jeszcze żadnych korpusów. Jak tylko ustawa o siłach zbrojnych zostanie zgłoszona i przegłosowana przez Radę Państwa, będzie Pan mógł jako minister organizować siły zbrojne. Zakładam, że przyjmiemy organizację taką, jak dotychczas ;-).

Natomiast oczywiście praktycznie korpusy istnieją, więc myślę że formalności nie będą przeszkodą.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Wasza Cesarska Mość, formalnie korpusy istnieją, nikt ich nie rozwiązał. Uważam więc że pan minister powinien dokonać ich przeglądu jak najszybciej, a po wejściu w życie Ustawy o C i K Siłach Zbrojnych przeprowadzić ich reorganizację zgodnie z nowymi przepisami prawa.


(Franciszek Józef II) #14

Cóż, rzeczywiście - nie mam w pamięci przepisów z czasów sprzed Ugody, niestety. Proszę o wybaczenie :-).