Skład


(Wiktor Toghon at Atera) #1

Wojska Pobrzeża obecnie składają się z wojsk: -Piechoty -Kawalerii -Obrony Krajowej -Marynarki Wojennej -Landsturm’u (pospolitego ruszenia)