Spis obywateli Węgierskich


(Thimoteus ik Hohentsolern) #1

Miejsce o składanie wniosków o wpisanie i wypisanie z SOW( Spis obywateli Węgierskich) a także samego SOW

[quote] Obywatelem Królestwa Węgier może być:

  1. Osoba która nie została wydalona ani skazana na karę banicji w dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej (Jeżeli od wydalenia/banicji przysługuje odwołanie to wnioskodawca może dostać obywatelstwo)
  2. Osoba ktory napisała przynajmniej 10 postów na forum starej Monarchii 2 Spis obywateli prowadzi Gubernator Królewski Węgier[/quote]

Spis Obywateli Królestwa Węgier [ul] ]Tymoteusz von Hohenzollern (wpisano 1.5.1917)/:m][/ul]

(-)Gubernator Królewski


(Sławomir Wikidajło) #2

To tutaj składa się wniosek o obywatelstwo?


(Thimoteus ik Hohentsolern) #3

Herr Wikidajło. Tak, tu się składa wnioski o obywatelstwo.