Sprawy Techniczne - pytania, zgłoszenia i problemy

verwaltungsbureau
techniczne
administracja
lemberg

(Franz Joseph von Habsburg) #241

Myślę, że to nie kwestia w administracji forum; z rozmów z Panem Kłopockim wnioskuję, że chodzi o jakiś system dla Dziennika Ustaw :-).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #242

Nie wiem o co może chodzić. Żadnych informacji w tym względzie nie ma, a kolejne kartki z kalendarza spadają. Dotychczas byłem przekonany że Dziennik Ustaw to miejsce, które nie wymaga specjalnej oprawy, a jego przeznaczeniem jest publikowanie przyjętych aktów prawa, obowiązujących w danym kraju. Zgodzę się, że wygląd i funkcjonalność dziennika jest ważna lecz najważniejsza jest jego zawartość. Sprawy techniczne są pracochłonne i wymagają czasu, ale nie powinny one hamować żadnych publikacji.

By Monarchia Austro-Węgier zaczęła funkcjonować jako jeden organizm państwowy istnieje potrzeba ogłoszenia odrodzenia Monarchii, czyli opublikowania Ugody, a tej nadal nie ma. Zwlekamy i zwlekamy, nie wiem czemu? Nadrzędną wartością powinno być ogłoszenie odrodzenia Austro-Węgier. Gdy to nastąpi, będzie można spokojnie pracować nad wszystkimi pozostałymi kwestiami. Publikacji Ugody można dokonać w najprostszej formie Dzienniku, a po opracowaniu docelowego miejsca publikacji aktów prawnych przenieść tam Ugodę.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #243

Panowiecbez nerwów, no onectylko szkodzą
Proponuję aby glos zabrał Pan Kłopocki


(Otto von Dubrovnik) #244

Byłoby możliwe stworzenie działu dla Chorwacji?


(Franciszek Leopold I) #245

Jak najbardziej, mein Herr, tylko skonsultuję to z Jego C.i K. Mością :slightly_smiling_face:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #246

Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji, :slight_smile:


(Franciszek Leopold I) #247

Nie wiadomo, może chodzi o samą Chorwację? W końcu było przez chwilę Księstwo Słowaków…


(Otto von Dubrovnik) #248

Dalmacja na nieszczęście tego i wszech pokoleń inszych została podbita przez pobrzeskich imperialistów. Zatem już jeżeli, to Królestwa Chorwacji i Slawonii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #249

Formalna nazwa królestwa to Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji (tak też stoi w Ugodzie). Mimo tej nazwy, Dalmacja była oddzielnym krajem koronnym, który następnie został włączony do Księstwa Pobrzeża. Możemy jednak przyjąć, że zostanie ono przemianowane na Królestwo Chorwacji i Slawonii. :).


(Franciszek Leopold I) #250

Możemy równie dobrze podejrzewać że JCKM nakaże zwrot Dalmacji pod zarząd korony chorwackiej, ja nie będę zgadywał tylko poczekam na decyzję :slight_smile:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #251

Oczywiście ja nie jestem decydentem i do tego musi się ustosunkować JCiKM. Przytaczaj jedynie informacje zgodnie z prawdą historyczną, które zresztą są powszechnie dostępne, a które stanowiły wzór podziały terytorialnego dla naszej, wirtualnej Monarchii Austro-Węgier. :slight_smile:


(Wiktor Toghon) #252

A ja to nie mam nic do powiedzenia?


(Otto von Dubrovnik) #253

Dorzucam baner dla Chorwacji i Slawonii:

Jakby podjęta została jakaś decyzja w sprawie Dalmacji albo “trójjedyności”, to oczywiście napis zmienię.


(Franciszek Leopold I) #254

Oczywiście że tak! Na przykład może Wasza Wysokość powiedzieć, czy ja wiem…
„Tak jest, Najjaśniejszy Panie!”
@Otto dziękuję pięknie za wsparcie graficzne, ale poczekam z wieszaniem banerów aż Jego Cesarska Mość się wypowie.


(Franz Joseph von Habsburg) #255

Przepraszam za powolną odpowiedź, jak najbardziej genehmigt!


(Otto von Dubrovnik) #256

Danke! @franz_leopold?


(Franciszek Leopold I) #257

Do usług! Jak mogę pomóc?


(Otto von Dubrovnik) #258

Chodzi o dział dla Chorwacji. Czy są jeszcze jakieś przeszkody w jego założeniu?


(Franciszek Leopold I) #259

Żadnych, jeszcze dzisiaj założę!


(Franciszek Leopold I) #260

Obawiam się że pojawił się jeden drobiazg, Herr @Otto, szczegóły wyjaśniłem w wiadomości.