Starostwo Klagenfurt (Karyntia)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Miasto Klagenfurt (Celovec)

SIEDZIBA STAROSTY

Stolica Karyntii oraz Starostwa Klagenfurt. Miasto otoczone jest przez kilka zalesionych wzgórz . Na południu znajduje się pasmo górskie Karawanken, które oddziela Karyntię od Słowenii i Włoch. Klagenfurt został założony przez władców Księstwa Caratani jako twierdzę zlokalizowana na szlaku handlowym. Pierwsza wzmianka o tym grodzie pochodzi z końca XII wieku i jest zamieszczona w dokumencie książę Ulric II. W roku 1252 Klagenfurt otrzymał prawa miejskie. W następnych stuleciach miasto było nawiedzane przez liczne plagi: pożary, trzęsienia ziemi, inwazje szarańczy i ataki z Turków. Jednak gdy miasto zostało stolicą księstwa zostało znacząco rozbudowane. Wiele rodzin szlacheckich założyło tu swoje letnie rezydencje, a nowe fortyfikacje uczyniły z Klagenfurtu najsilniejszą twierdzę na północ od Alp. W 1809 roku Francuskie oddziały pod Napoleonem zniszczyły mury i umocnienia miejskie. Jedynym śladem dawnej ich świetności jest ocalała wschodnia brama wjazdowa. Wybudowana w roku 1863 linia kolejowa wzmocniła ekonomicznie miasto czyniąc z niego znaczący ośrodek gospodarczy i kulturalny.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

MIASTA POWYŻEJ 60.000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Villach

Miasto położone w dolinie Drawy, w Alpach Karnickich


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

MIASTA POWYŻEJ 15.000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Wolfsberg

Miasto Spittal (Špital ob Dravi)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

MIASTA POWYŻEJ 10.000 MIESZKAŃCÓW

Miasto St. Veit

(Sankt Veit an der Glan)

Miasto Völkermarkt

Miasto St. Andrä

(Sankt Andrä)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

POZOSTAŁE MIASTA STAROSTWA

Miasto Hermagor

(Hermagor-Pressegger See)

Miasto Radenthein

Miasto Gurk

Miasto Bleiburg


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Zamek Hochosterwitz

Usadowiony na 175-metrowej dolomitowej skale niedaleko miejscowości Sankt Georgen am Längsee. Pierwsze wzmianki na temat twierdzy Hochosterwitz pojawiają się w akcie darowizny krola Ludwika II Niemieckiego, ktory w 860 roku przekazał diecezji Salzburga prawa do niektorych swych posiadłości. Na tejże liście znalazła się rownież i posiadłość Hochosterwitz, ktora była znana pod nazwą Ostrovica. W 1209 roku książę Bernard Spanheim podarował owe dobra rodowe swemu podczaszemu, rod ktorego wraz z zamkiem otrzymał nazwisko von Ostervitz. Potężne umocnienia i dogodna lokalizacja obiektu znajdującego się na wysokiej skale, zbocza ktorej jeszcze podczas budowy zamku zostały dodatkowo ściosane by utrudnić wejście wojskom wroga, znakomicie spisały się w czasie oblężenia mającego miejsce w 1360 roku. Wtedy to tyrolska hrabina Małgorzata Maultasch weszła z Habsburgami w konflikt o spadek, lecz niedostępny zamek stał się jedną z przyczyn odstąpienia Małgorzaty od roszczeń na ziemiach Księstwa Karyntii. W maju 1478 roku, po śmierci ostatniego członka rodu von Ostervitz w niewoli po najeździe Turkow, Zamek Hochosterwitz przeszedł w ręce imperatora Fryderyka III Habsburga. W 1541 roku Kristoff Khevenhuller von Aichelberg, ktory wyrożnił się w czasie wojny z Imperium Osmańskim, otrzymał ow zamek w prezencie od imperatora Ferdynanda I. W ten oto sposob rozpoczęła się nowa karta w dziejach twierdzy Hochosterwitz, ktora od tego momentu przechodziła w ręce rożnych przedstawicieli rodu Khevenhuller, potomkowie ktorych troszczą się o ten wspaniały obiekt dnia dzisiejszego.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Zamek Petersberg

Ruiny zamku znajdującego się na wzgórzu nieopodal miasta Friesach. W ciągu wieków zamek był miejscem konfliktów pomiędzy władzą papieską, reprezentowaną przez Arcybiskupów Salzburga, a cesarską. Arcybiskup Salzburga, Gebhard, wspierający papieża Grzegorza VII w sporze o inwestyturę, znacznie rozbudował miasteczko Friesach i kazał wybudować w 1076 na pobliskim wzgórzu Petersberg zamek obronny, by w ten sposób zagrodzić cesarzowi Henrykowi IV przejście przez Alpy. W roku 1495 Arcybiskup Salzburga, Leonhard z Keutschach kazał zmodernizować zamek, co nadało mu dzisiejszy kształt. W 1673 wybuchł potężny pożar, który zniszczył zamek. Od tego czasu popadł on w ruinę i zapomnienie.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Zamek Straßburg

Dawna siedziba biskupów z Gurk, od niego pochodzi nazwa pobliskiej miejscowości Straßburg w dolinie Gurktal. Pierwsza wzmianka historyczna o Strazburch pochodzi z 1147 roku. Zamek, jak również pobliska katedra w Gurk, został wybudowany z polecenia biskupa Gurk, Romana I, który w ten sposób chciał zademonstrować swą niezależność od arcybiskupa Salzburga. W trakcie trzęsienia ziemi, 21 listopada 1767 roku zamek uległ znacznemu uszkodzeniu. W roku 1783 biskupi Gurk przenieśli swą rezydencję do zamku Pöckstein, co przyczyniło się do upadku świetności zamku Straßburg. W latach 1858 i 1904 miały miejsce pożary spowodowane uderzeniem piorunu. Obecnie zamek odbudowano.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Zamek Landskron

Średniowieczne zamczysko usytuowane na północny wschód od Villach. Zamek ten został wzniesiony na początku XIV wieku na stożku skały w Ossiach Tauern. Tereny te należał do karynckich posiadłości hrabiego Ozi z Chiemgau. Landskron po raz pierwszy został wymieniony w 1351 roku, kiedy to książę Habsburg Albert II, książę karyncki kupił zamek i odbudował go jako ważną twierdzę w obrębie Karyntii. W roku 1542 Cesarz Ferdynand I sprzedał zameczek Landskron, karynckiej szlacheckiej rodzinie Khevenhüller. Odtąd zamek stał się ich główną rezydencją i został przebudowany w stylu renesansowym. W 1812 roku na skutek pożaru zamek poważnie ucierpiał i zaczął popadać w ruinę. Do dziś zachowały się jedynie jego pozostałości, świadczące o dawnej jego wielkości i potędze,


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Zamek Hollenburg

Usadowiony na szerokim, skalistym wzgórzu Sattnitz nieopodal miejscowości Köttmannsdorf. Prawdopodobnie powstał w roku 1142 z inicjatywy szlacheckiego rodu Hollenburger. W 1348 roku, zamek został częściowo zniszczony przez trzęsienie ziemi, ale natychmiast został odbudowany. W roku 1514 został sprzedany von Dietrichsteinom. W 1861 roku, ostatnim męskim potomkiem Dietrichsteinów zmarł i zamek przeszedł w posiadanie rodziny Maresch-Wittgenstein.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Zamek Frauenstein

Jeden z najlepiej zachowanych późnogotyckich zamków w Karyntii. Położony w miejscowości Frauenstein. Powstał najpewniej pod koniec XII wieku. W roku 1521 zamek został znacząco przebudowany, jedyną pozostałościa dawnego założenia jest szeroka fosa okalająca zamek. W 1863 nabył go Wilhelm Gräfin Abensberg-Traun i przeprowadził gruntowny remont tej fortalicji.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Katedra w Gurk

Jeden z najcenniejszych zabytków Karyntii. Świątynia ta wybudowana została w latach 1140-1200 na życzenie Romana I, ówczesnego biskupa Karyntii. Do najciekawszych elementów świątyni należy wsparta na 100 kolumnach, XII-wieczna krypta, w której znajduje się grób św. Hemmy, założycielki domów zakonnych na terenie Austrii. Bardzo charakterystycznym elementem budowli są dwie bliźniacze wieże, wznoszące się na wysokość 60 metrów. We wnętrzu katedry znajduje się 16-metrowy ołtarz, będący dziełem Michaela Hönela.