Starostwo Laybach (Kraina)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Miasto Laybach (Lubliana)

SIEDZIBA STAROSTY

Stolica Krainy oraz Starostwa Laybach. Miasto jest położone nad rzeką Lublanicą. Jego historia sięga 2000 p.n.e. kiedy to na tych terenach zamieszkali Wenetowie. W III w. p.n.e. tereny te zostały zamieszkane także przez celtyckie plemię Taurisci. W I w. n.e. Rzymianie założyli na terenie dzisiejszej Lublany wojskowe obozowisko nazywając je Emona. W 452 roku Hunowie dowodzeni przez Attylę zniszczyli kompletnie osadę. Emona liczyła wówczas ok. 6 tysięcy mieszkańców i odgrywała dużą rolę podczas licznych walk. W VI wieku przybyli tu Słowianie. Nazwa miasta, Luwigana, pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie z 1144 roku. W XIII w. miasto zostało podzielone na trzy dzielnice: Stari trg, Mestni trg, Novi trg. W 1220 roku Lublana otrzymała prawa miejskie, wraz z prawem do wytwarzania własnej monety. W 1270 roku Kraina została zdobyta przez króla Przemysła Ottokara II Wielkiego. W 1278 r. został on jednak pokonany przez Rudolfa I Habsburga, który zmienił nazwę miasta na Laibach. Lublana pozostawała w rękach Habsburgów do roku 1797.

W XV wieku Lublana była znana jako znaczący ośrodek sztuki. W 1511 roku miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, po którym Lublana została odbudowana w stylu renesansowym oraz zbudowany został nowy mur obronny wokół miasta. W XVI wieku populacja Lublany wynosiła 5 tysięcy, z czego 70 procent posługiwało się językiem słoweńskim, 30 procent językiem niemieckim. W 1597 roku do miasta przybyli Jezuici i otworzyli szkołę średnią, która później przekształciła się w pierwszą w Lublanie uczelnię wyższą. W roku 1895 Lublana licząca już 31 tysięcy mieszkańców, została nawiedzona przez poważne trzęsienie ziemi o sile 6,1 w skali Richtera. Zniszczonych zostało wówczas niemal 1400. budynków. Większość zniszczonej zabudowy została odbudowana już w stylu secesyjnym.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

MIASTA POWYŻEJ 40.000 MIESZKAŃCÓW

Kranj (Stein)

Pierwsza wzmianka o osadzie w tym miejscu pochodzi z XIII wieku; Prawa miejskie Kranj uzyskało w 1256 roku. Od XVI wieku miasto szybko zaczęło się rozwijać. Powstało wiele manufaktur: rzemieślniczych czyniąc z miasta znaczący ośrodek gospodarczy. W 1749 roku w mieście wybuchł pożar, który strawił niemal połowę zabudowy. Doprowadziło to do upadku ekonomicznego i wyludnienia się miasta. Odrodzenie i odbudowa miasta nastąpiła dopiero w drugiej połowie XIX wieku.

Novo Mesto (Neustadtl)

Miasto położone w zakolu rzeki Krka, w pobliżu granicy z Chorwacją.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Zamek w Laybach (Lublanie)

Potężny średniowieczny zamek górujący wysoko ponad miastem. Powstał pod koniec XV wieku z woli Fryderyka III Habsburga na miejscu wcześniej istniejącej tu warownia, Zamek miał ochronić Lublanę przed niebezpieczeństwem ze strony tureckich najazdów. Zamek został przystosowany do strzelania z najnowszych rodzajów broni palnej, co czyniło go potężną warownią. W 1515 roku zamek dotknęły od razu dwie klęski – trzęsienie ziemi oraz bunt chłopski, ale ani jedno ani drugie nie wyrządziły mu znacznej szkody. W połowie XVII stulecia zamek przestał odgrywać znaczną rolę strategiczną i zaczęto go wykorzystywać w charakterze magazynów wojskowych co nierzadko, w czasie burzy, prowadziło do wybuchów zgromadzonych tam zapasów prochu. Zniszczenia powstałe z tego powodu miały miejsce w 1630, 1686 i 1737 roku, а w 1774 roku wybuch prochu wywołał na dodatek ogromny pożar, który objął cały zamek i spowodował ogromne zniszczenia. Pod koniec XVIII wieku władze austriackie poważnie zastanawiały się nad zburzeniem owej twierdzy lub sprzedaniem jej kamieni pod budowę. Plany te jednak pokrzyżowali okoliczni patrioci chcący zachować ten wspaniały pomnik historii, oraz wojny napoleońskie, w czasie których w obiekcie umieszczono szpital wojskowy oraz koszary. W 1815 roku zamek został przekształcony w więzienie dla skazanych na długotrwałe katorżnicze prace. W roku 1905 nastąpił ważny moment w historii zamku, który został wykupiony przez zarząd miasta i został przeznaczony na miejsce odbywania się społecznych i kulturowych imprez.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Zamek Velenje

Położony na szczycie wzgórza na zachód od miasta Velenje. Przez wieki był strategicznie ważną twierdzą kontrolującą szlak z Celje do Karyntii. Na początku XVI wieku zamek został gruntownie przebudowany przez rodzinę Wagen von Wagensberg, ówczesnych właścicieli i stał się ich renesansową rezydencją.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Zamek Bogenšperk

Powstał na początku XVI wieku jako rezydencja magnacka. Położony w górach, nieopodal miasta Litija, 40 kilometrów od Lublany. Pełnił różne funkcje i często zmieniał właścicieli.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Zamek Krumperk

Położony w miejscowości Gorjuša w pobliżu miasta Domžale. Został zbudowany pod koniec XIII wieku przez szlachetnych Rabensbergów z Koprivnika. W roku 1580 zamek został przebudowany i otrzymał dzisiejszy wygląd. Potem często zmieniał właścicieli.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Zamek Jablje

Zbudowany w 1530 roku koło Loka pri Mengšu na miejscu wcześniej istniejącej tu warowni. W roku 1895 nastąpiła przebudowa zamku, który uległ uszkodzeniu po trzęsieniu ziemi.