Starostwo Marburgr (Styria)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Miasto Marburg (Maribor)

SIEDZIBA STAROSTY

Miasto Położone nad Drawą przy trakcie prowadzącym z Wiednia do Lublany i dalej do Triestu we Włoszech. Pierwsze wzmianki o miescie pochodzą z 1147 roku. Miasto uzyskało rozgłos, kiedy została tu zbudowana forteca zwana Marchburg. Znajdowała się ona na wzgórzu na północ od miasta i miała za zadanie obronę doliny Drawy przed atakami Węgrów. Następnie miasto rozwijało się wzdłuż nabrzeży rzeki. W tym czasie powstawały tu liczne winiarnie, finansowane przez miejscową społeczność. W XIV wieku Maribor zostało otoczone murem obronnym, w celu obrony miasta przed atakami Turków; 4 wieże stoją do dziś wzdłuż rzeki. Miasto pozostając pod panowaniem Habsburgów, rozwinęło się w znaczący ośrodek handlowy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

MIASTA POWYŻEJ 30.000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Cilli (Celje)

Miasto położone na trakcie łączącym Lublanę z Mariborem. W starożytności nosiła łacińską nazwę Celeia.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

MIASTA POWYŻEJ 10.000 MIESZKAŃCÓW

Miasto Deutschlandsberg

Miasto Leibnitz


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

POZOSTAŁE MIASTA STAROSTWA

Miasto Riegersburg

Miasto Paldau

Miasto Feldbach

Miasto Friedberg


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Zamek Cylejski

Zbudowany został w latach 1322 - 1344 na trzech wzgórzach na południowy wschód od miasta Celje, gdzie rzeka Savinja meandruje w dolinę Laško. Zamek był własnością rodziny Vovbre, a później ziemian Žovnek i hrabiów Celje (po 1333) i książąt Cylii. Po zamordowaniu ostatniego hrabiów z linii Celje w 1456 zamek powoli niszczał i w końcu XV wieku popadł w ruinę. W 1755 roku zamek został kupiony przez hrabiego Gaisruck. Po roku 1846 mury zostały zabezpieczone i powoli zaczęto przywracać jego świetność.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Zamek Mokrice

Usytuowany na wzgórzu nad prawym brzegiem rzeki Sawy w północnej części osady Rajec. Po raz pierwszy był wymieniony w dokumentach datowanych na rok 1444. Zamek został przebudowany w 1560 roku i jest trójkondygnacyjnym prostokątnym budynkiem z centralnym dziedzińcem arkadowym i trzema wieżami obronnymi. Kaplica zamkowa poświęcona jest św. Annie . Budynek został przystosowany i funkcjonuje jako czterogwiazdkowy hotel


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Zamek Ptuj

Usytuowany na wzniesieniu, góruje nad miastem. Warownia ta wzniesiona została w XI wieku ,a swój obecny kształt uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka miała miejsce w XVI stuleciu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Zamek Seggau

Stoi na zalesionym wzgórzu górując na miasto Leibnitz. Opływa go rzeka Sulm. Najstarsza część zamku powstała w XII wieku z inicjatywy arcybiskupów Salzburga. Z biegiem czasu znacznie rozbudowany, składał się z trzech części. W 1479 uległ zniszczeniu podczas wojny z Węgrami. W roku 1529 wytrzymał oblężenie Turków. Obecny wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie przeprowadzonej przez Johana Ernsta Grafa Thuna w XVII wieku.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Zamek Brežice

Wybudowany w roku 1529 na miejscu wcześniejszej fortyfikacji przez cesarza Ferdynand I dla ochrony przed najazdami Turków. Jest doskonałym przykładem renesansowej fortyfikacji płaskiej. Doskonale zachował swój trapezoidalny układ z XVI wieku.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Cmentarz Wojenny w Cilli

Powstał w kwietniu 1918. Pochowano tu 87 żołnierzy poległych w walkach pomiędzy Styryjską Brygada Strzelców, a 87 pułkiem piechoty III Korpusu CK Armii oraz 5 którzy zmarli następnego dnia po bitwie w skutek odniesionych ran. W sumie cmentarz obejmuje 92 pojedyńcze kwatery rozmieszczone wokół 10 metrowego krzyża.