Stawienie się do dyspozycji JW Regenta


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Wasza Wysokość

Mając na względzie postanowienia art. 75 p. 3 i 4 Ugody z mocy których przestałem pełnić funkcję szefa sztabu generalnego stawiam się do dyspozycji i wnoszę do Waszej Wysokości, jako Zwierzchnika CK Armii o nowy przydział.

(-) generalmajor Henryk von Groc


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Wasza Wysokość

Mając na względzie postanowienia art. 75 p. 3 i 4 Ugody z mocy których przestałem pełnić funkcję dowódcy K.u.K. Kriegsmarine stawiam się do dyspozycji i wnoszę do Waszej Wysokości, jako Zwierzchnika CK Armii o nowy przydział.

Andrew von Lichtenstein
Kontradmirał

Uzasadnienie.

Art. 75 p. 3. W dniu wejścia w życie Ugody odwołuje się z zajmowanych stanowisk wszystkie osoby powołane na nie przed dniem wejścia w życie Ugody.

Art. 75 p. 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do Monarchy oraz krajowych organów władzy publicznej.


(Franciszek Leopold I) #3

Meine Herren!

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II przyjmuję Wasze dymisje oraz dziękuję Panom za wierną i owocną służbę krajowi.
Zapraszam także Panów (oraz każdego komu temat jest drogi) na audiencję w najbliższą sobotę o godz. 19 w pałacu, gdzie podam do wiadomości decyzje odnośnie sił zbrojnych.
Do tego czasu proszę uprzejmie aby Panowie pełnili nadal powierzone obowiązki.

X. edler Kłopocki, Regent Monarchii