Stosunki z innymi państwami


(Samuel Cunard ) #1

Przeglądnołem dzisiaj Ambasady i spostrzegłem,że tylko jedno państwo obce ma u Nas ambasadę.Więc moim zdaniem powinniśmy mocniej zanagażować się w stosunki zewnętrzne,gdyż Monarchia potrzebuje sojuszników.Ja ze swojej strony proponuję nawiąznie stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą Obojga Narodów.


(Ludwik Tomović) #2

Ja proponuję Slawonię. :smiley: