Styryjska Brygada Strzelców


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Styryjskiej Brygady Strzelców

Dowódca:
Generalmajor Karl von Roder

Skład:
Dowództwo Brygady /12 of./
1 Pułku Strzelców Styrii
2 Pułku Strzelców Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

1 Pułk Strzelców Styrii

Sformowany w roku 1917
Kolory pułkowe: oliwkowy.
(Garnizon Cilli)

Dowódca:
1917 – płk Oskar Schärf

Skład:
Dowództwo /7 of./
1 batalion strzelców,
2 batalion strzelców,
3 batalion strzelców,
dywizjon artylerii polowej,
szwadron zwiadu,
kąpania kwatermistrzowska,
kompania saperów,
kompania transportowa /Tabory/,
pluton medyczny,
drużyna łączności.

Razem : 3320 żołnierzy i 24 działa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

1 Pułk Strzelców Styrii

Sformowany w roku 1917
Kolory pułkowe: oliwkowy.
(Garnizon Cilli)

Dowódca:
1917 – płk Hermann von Byrsten

Skład:
Dowództwo /7 of./
1 batalion strzelców,
2 batalion strzelców,
3 batalion strzelców,
dywizjon artylerii polowej,
szwadron zwiadu,
kąpania kwatermistrzowska,
kompania saperów,
kompania transportowa /Tabory/,
pluton medyczny,
drużyna łączności.

Razem : 3320 żołnierzy i 24 działa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Umundurowanie żołnierzy brygady


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5
Zakończono formowanie i podstawowe szkolenie żołnierzy brygady w ramach którego strzelcy opanowali musztrę, obsługę broni i zasady służby wojskowej. Kolejnym etapem będzie opanowanie zasad współdziałania żołnierzy w warunkach bojowych na poligonie “Truppenübungsplatz Tutnau”.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Dzisiaj żołnierze brygady rozpoczęli ćwiczenia, których celem jest sprawdzenie w polu umiejętności prowadzenia działań bojowych w warunkach górskich. Poszczególne pododdziały ćwiczą wspinaczkę górską, przemarsz i obsadzenie pozycji na wysokości powyżej 1000 m.n.p.m. Czas trwania ćwiczeń to 14 dni w trakcie których żołnierze maja działać poza stałymi obozowiskami i bez zaopatrzenia kwatermistrzowskiego.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Po zakończeniu ćwiczeń żołnierze brygady powrócili do macierzystego garnizonu. Długotrwałe i wyczerpujące zadania które powierzono poszczególnym pododdziałom brygady, pozwoliły żołnierzom zdobyć niezbędne doświadczenia w obrębie działań i walki w warunkach wysokogórskich oraz zachowania gotowości bojowej w skrajnie niekorzystnych warunkach terenowych. Nie obyło się jednak bez kontuzji, 62 żołnierzy hospitalizowano, nie miej brygada wykazała wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

W nocy z 6 na 7 kwietnia brygada została poderwana alarmem bojowym i opuściła koszary na wieść o podejściu do miasta Cilli 87 pułku piechoty CK Armii w celu stłumienia dążeń niepodległościowych mieszkańców Księstwa. O świcie doszło do starcia zbrojnego w którym poległo 27 żołnierzy brygady a 53 zostało rannych. Około południa brygada opuściła zajmowane pozycje i wycofała się na północ od miasta.

W kolejnych dniach brygada zgodnie z rozkazami dotarła do Grazu, gdzie internowano 208 żołnierzy i oficerów będących najbardziej zagorzałymi zwolennikami secesji księstwa. Pozostali żołnierze brygady, opowiadający się za utrzymaniem jedności monarchii otrzymali rozkaz utrzymania kontroli i porządku publicznego w mieście oraz wokół niego. Po ustabilizowaniu sytuacji, 16 kwietnia brygada otrzymała rozkaz powrotu do koszar. Zwolniono również internowanych żołnierzy, którzy powrócili do swych macierzystych jednostek.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Manewry Styryjskiej Brygady Strzelców

Dnia 12 maja z koszar wyruszyły obydwa pułki brygady na manewry zarządzone przez Namiestnika Księstwa. Ćwiczenia te obejmą: przygotowanie oddziałów do działania w trybie alarmu bojowego, przemarsz na wyznaczone pozycje i ich przygotowanie do obrony, rozpoznanie przedpola działania brygady, doskonalenie pracy sztabu i podniesienie poziomu koordynacja działań oddziałów brygady.

Do godziny 18:00 oddziały brygady osiagnęły wyznaczone pozycje i przygotowały stanowiska ich obrony. Zorganizowano również stanowisko sztabu brygady i rozwinięto linię łączności z dowództwem oddziałów.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Manewry Styryjskiej Brygady Strzelców
Dzień 2 i 3

Rankiem 13 maja na stanowiska brygady podciągnięto artylerię i przygotowano dla niej stanowiska ogniowe. W tym czasie pododdziały zwiadowcze przeprowadziły rozeznanie przedpola pozycji obronnej na głębokość 5 kilometrów. Natomiast piechota rozbudowała linie obronną budując schrony bojowe i amunicyjne.

Kolejny dzień, 14 maja rozpoczął się od artyleryjskich ćwiczeń ogniowych, których celem było wsparcie piechoty broniącej wyznaczonej pozycji. W tym celu ogień artylerii jest położony na przedpole obrony w miejsce ataku przeciwnika, zadając jak największe straty i hamowanie tempa ataku, a tym samym stwarzanie warunków do ostatecznego załamania jego natarcia.

Po południu artyleria przeprowadziła ostrzał na wyznaczone cele przedpola. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie precyzji wstrzeliwania się w cel. Równolegle piechota przećwiczyła strzelanie ostrą amunicją.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Manewry Styryjskiej Brygady Strzelców
Dzień 4 i 5

15 maja oddziały piechoty przećwiczyły kontratak na nieprzyjaciela po odparciu jego uderzenia na pozycje obronne i powrót na pozycje wyjściowe. W ćwiczeniach wzięły udział pododdziały sanitarne, których zadaniem było ewakuowanie rannych z pola działania, ich medyczne zaopatrzenie i odesłanie na pozycje tyłowe.

Ostatni dzień ćwiczeń był poświęcony na podsumowania powierzonych zadań zarówno pododdziałom liniowym piechoty, artylerii i zwiadu, jak i wszystkich służb kwatermistrzowskich, medycznych, łączności i saperów. Sztab brygady ocenił również współpracę pododdziałów na poziomie pułku jak i całej brygady. Na podstawie tych analiz uznano poziom wyszkolenia brygady za bardzo dobry.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Manewry Styryjskiej Brygady Strzelców
Dzień 6

Po zasłużonym odpoczynku od rana 17 maja poszczególne oddziały szykowały się do wymarszu z obszaru ćwiczeń. Dowódca brygady przed wymarszem wojsk podziękował żołnierzom i oficerom za trud włożony w trakcie ćwiczeń i rzetelność w wypełnieniu powierzonych zadań. W godzinach popołudniowych żołnierze brygady w drodze do swoich koszar przedefilowali ulicami Cilli witani przez mieszkańców miasta.