System odznaczeń państwowych


(Andrew von Lichtenstein) #1

Szanowni Panowie
Zmieniając trochę temat, a może to nie powinno być w tym dziale ?
W nawiązaniu do wypowiedzi JE Regenta proponowałbym przyjąć prawie pełny system orderowy Austro-Węgier.
Proponuję aby MAW posiadała ordery w kolejności od najwyższej

 1. Order Złotego Runa - jednoklasowy, nadawany przez JCKM bez konsultacji i innymi osobami. Członkowie rodziny cesarskiej otrzymują ten order w momencie urodzenia lub usynowienia
 2. Order Leopolda - trzyklasowy tzn. Wielka Wstęga, Komandoria, Rycerski - nadawany dla zasługi cywilne i wojskowe dla Monarchii, w szczególności dla Austrii
 3. Order Św. Stefana - trzyklasowy tzn. Wielka Wstęga, Komandoria, Rycerski - nadawany dla zasługi cywilne i wojskowe dla Monarchii, w szczególności dla Węgier
 4. Order Marii Teresy - trzyklasowy tzn. Wielka Wstęga, Komandoria, Rycerski - nadawany za wybitne czyny wojenne
 5. Order Żelaznej Korony - trzyklasowy tzn. Wielka Wstęga, Komandoria, Rycerski - nadawany dla zasługi cywilne i wojskowe dla Monarchii,
 6. Order Franciszka Józefa trzyklasowy tzn. Wielka Wstęga, Komandoria, Rycerski - nadawany dla zasługi cywilne i wojskowe dla Monarchii,
 7. Krzyż Zasługi Wojskowej - trzyklasowy tzn. Wielka Krzyż, Komandoria, Rycerski - nadawany za zasługi wojskowe dla Monarchii - nadawany byłby z co roku wyższa klasa osobom, które są aktywne i mają co najmniej dwa wpis w miesiącu o tematyce wojskowej - dotyczy tylko oficerów
 8. Krzyż Zasługi Cywilnej - czteroklasowy Zloty z koroną, złoty bez krony, srebrny z koroną, srebrny bez korony - nadawany byłby z co roku wyższa klasa osobom, które są aktywne i mają co najmniej jeden wpis w miesiącu

Decyzje komu nadać odznaczenie powinna podejmować kapituła. W skład kapituły wchodziłby Cesarz jako wielki Mistrz Orderów, Regent, Premier Rządu, Szef Sztabu. Kapituła głosowałaby za lub przeciw złożonym wnioskom. Jeżeli byłby remi Wielki Mistrz by miał dodatkowy głos.
Krzyż Zasługi Wojennej i Cywilnej nadawany byłby z automatu, po sprawdzeniu czy osoba spełnia warunki.

Każdy obywatel miałby prawo zgłaszać wyróżniająca się osobę do kapituły orderu, ale nie siebie.


(Franciszek Leopold) #2

Ekscelencjo, dziękuję serdecznie za rozpoczęcie tego tematu!
Jako że falerystyka jest jedną z moich pasji, nad tematem tym zastanawiam się już od dłuższego czasu, i wypracowałem pewien system, który chciałbym zaproponować:

 1. Chciałbym wprowadzić podział odznaczeń na 3 rodzaje:
  ordery, odznaczenia wojskowe i cywilne
  • ordery pozostawiłbym do wyłącznej dyspozycji Monarchy, jako że z samą tradycją orderów wywodzi się specyficzna obrzędowość i tradycje; Order każdorazowo tworzony byłby przez Monarchę, który nadawałby mu statuty i wyznaczał Kapitułę.
  • odznaczenia wojskowe (krzyże) – nadawane za wybitne osiągnięcia wojskowe przez Monarchę na wniosek Ministra Wojny lub szefa Sztabu Generalnego; ustanowienie nowego odznaczenia wojskowego byłoby możliwe w drodze zwykłego postanowienia ministra, żeby nie było potrzeby za każdym razem uchwalać odpowiedniej ustawy w Radzie Państwa
   -odznaczenia cywilne (medale) funkcjonowałyby analogicznie do odznaczeń wojskowych, z tym że za ich tworzenie odpowiadałby Prezydent Ministrów, jako najwyższy urzędnik administracji cywilnej.

Chciałbym w ramach tego systemu przywrócić przynajmniej część z obowiązujących w historycznej Monarchii odznaczeń.

Jako dodatek do odznaczeń ogólnopaństwowych, chciałbym umożliwić tworzenie i przyznawanie odznaczeń (poza orderami) przez władze poszczególnych Krajów Koronnych.


(Andrew von Lichtenstein) #3

Ekscelencjo Regencie
Mogę się zgodzić, że Monarcha może sam nadawać ordery, ale nadal każdy z mieszkańców ma prawo złożyć wniosek o nadanie osobie X odznaczenia, oczywiście wraz z uzasadnieniem. Wydaje mi się jednak, że powinna być jakaś kontrola nad nadawaniem przez JCKM orderów.

Wyjątkiem jest Order Marii Teresy, tutaj uważam, że powinna być stworzona kapituła wojskowa w składzie JCKM, Minister Wojny i szef Sztabu Generalnego oraz oficerowie odznaczeni tym orderem.

Odznaczenia wojskowe - Wojskowy Krzyż Zasługi trzyklasowe - to odznaczeni powinien mieć prawa nadawać szef sztabu generalnego.

Natomiast czteroklasowy Krzyż Zasługi proponowałbym, aby mogły go nadawać i władze wojskowe i władze cywilne, tak było w realu.


(Andrew von Lichtenstein) #4

Ekscelnjo Regencie

Chciałbym się dowiedzieć jak idą prace nad ustawą ?


(Andrew von Lichtenstein) #5

Pragnę zająć się drugą kwestą tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi
Oto moje propozycję

Tytuły arystokratyczne:
Erzherzog/Főherceg - arcyksiążę
Prinz/Fejedelem - królewicz,
Fürst/Nagyispan - książe
Markgraf/Őrgróf - margraft
Graf/Gróf - hrabia

Tytuły szlacheckie:
Freiherr/Baró – baron
Ritter/Főur - rycerz
Edler/Ur - pan

Podaje od razu propozycję wersji austriackiej / węgierskiej / polskiej