Szyby naftowe w Borysławiu


(Borys Targersdorf) #1

Maikowski & Targersdorf ZG.

Najstarsza firma na terenie Monarchii wznawia wydobycie i przeróbka ropy naftowej . Wydobycie odbywa się w Borysławiu na terenie wschodniej Galicji z trzech szybów : Monarchia , Regent , Metternich . Przeróbką zajmuje się rafineria na terenie Trzechowitz . Obok trzech już istniejących szybów w budowie są dwa kolejne.


(Borys Targersdorf) #2

ukończono budowę szybów Morawy i Borys wydobycie ropy naftowej ruszyło!