Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta Wiedeń


(Tomisław II) #1
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIASTA WIEDEŃ

(Tomisław II) #2

Urząd Namiestnikowski we Wiedniu, Rada Rządowa we St.Pölten, Rada Krajowa we St.Pölten, Urząd Miasta Cesarskiego i Królewskiego we Wiedniu mają zaszczyt zaprosić władze centralne i krajów koronnych oraz mieszkańców Monarchii Austro - Węgierskiej na uroczystość z okazji 1. Rocznicy Proklamacji Arcyksięstwa Austrii przed Anizą(Księstwa Dolnej Austrii).