Tymczasowy Dwór Książęcy w Bratysławie


(Daniel January von Tauer-Krak) #1

Miejsce rezydowania Jej Książęcej Wysokości i jego dworu.


(Franciszek Leopold I) #2