Tytuły szlacheckie i honorowe


(Franciszek Józef II) #1

Już od jakiegoś czasu zaczęliśmy odbudowę, a następnie budowę Monarchii i jej struktur. W tym czasie zasłużyło się bardzo wiele osób i jako Monarcha chciałbym móc wyrazić wdzięczność za pracę w odbudowie. Ponadto, chciałbym, by przynajmniej przywrócono tytuły dotychczas istniejące. No i wreszcie - przecież jesteśmy monarchią :-). Wcześniej Austro-Węgry miały listę tytułów, którą chciałbym jednak uczynić bardziej tradycyjną.

Wówczas zostałoby nam 6/7 tytułów szlacheckich (w nawiasach formy żeńskie, po średniku polskie tłumaczenie):

  1. Edler (Edle) / Nemes (Nemesasszony); Szlachcic
  2. Ritter (Ritterin) / Lovag (Lovagnő); Kawaler (Dama) bądź Rycerz
  3. Freiherr (Freifrau) / Báró (Bárónő); Baron
  4. Graf (Gräfin) / Gróf (Grófnő); Hrabia
  5. Fürst (Fürstin) / Herceg (Hercegnő); Książę
  6. Erzherzog (Erzherzogin) / Főherceg (Főhercegnő); Arcyksiążę
  7. Kronprinz (Kronprinzessin) - tytuł przysługujący tylko i wyłącznie Następcy Tronu, dodatkowy do tytułu Erzherzog.

przy czym przedostatni i ostatni byłby związany z przynależnością do Domu Panującego. Ponieważ w latach poprzednich (nie wszyscy pamiętają) polityka przyjmowania do Domu Panującego była nad wyraz liberalna, tym razem obwarowałbym to koniecznością posiadania przynajmniej tytułu Fürst u nas, a za granicą koniecznością bycia panującym władcą lub jego najbliższą rodziną. Powiększenie Domu Panującego wymagałoby także zgody naszego MSZ.

Każdy szlachcic miałby dodany do nazwiska swój tytuł, Edler może używać samego “von”

Od tytułu Graf wzwyż przysługiwałoby prawo do zwracania się do szlachcica w następujący sposób: Graf: “Jaśnie Oświecony”, Fürst: “Jego Wysokość”/“Wasza Wysokość” Erzherzog: “Wasza Cesarska i Królewska Wysokość”, “Wasza Cesarska Wysokość” (wersja austriacka), “Wasza Królewska Wysokość” (wersja węgierska), przy czym do tego tytułowania miałby też prawo Regent.

Oczywiście moglibyśmy mieć więcej tytułów; wg mojej wiedzy mogłoby ich być i 12 (dalibyśmy radę językowo, acz niekoniecznie zgodnie z tradycją), tyle że nie sądzę, że jest taka potrzeba. Prosiłbym o opinię :-).

Ponadto, zasłużonym urzędnikom Monarchii chciałbym móc nadawać tytuły honorowe Radcy Dworu (“Hofrat”) oraz Tajnego Radcy (“Geheimrat”)

Odznaczenia także chciałbym określić, ale osobno, będę się radził w tej sprawie Kriegsministra, który ma największą wiedzę na ten temat :-).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Wasza Cesarska Mość Jestem przekonany, iż sześć proponowanych tytułów szlacheckich + jeden dla następcy tronu w zupełności wystarczy.


(Andrew von Lichtenstein) #3

Popieram Ekscelencje Premiera. Nie zapominajmy, ze Austro Węgry posiadają rownież odznaczenia i ordery


(Franciszek Józef II) #4

Oczywiście, ale to chciałbym załatwić nieco później (choć nie będę długo zwlekał), chyba że Pan chciałby pomóc w pracach nad przepisami. Uważam, że po okresie odbudowy tytuły szlacheckie i honorowe, a także odznaczenia po prostu się należą ;-).


(Borys Targersdorf) #5

Tak, tak i jeszcze raz tak. W czasie okresu surmeńskiego Monarchii były już takie plany omawiane z ówczesnymi władzami.


(Franciszek Józef II) #6

Czy nie powinniśmy też - wpadło mi to do głowy - pomyśleć o darowaniu majątków ziemskich? Daleki jestem od wprowadzania gospodarki opartej tylko na majątkach, jak w RON (po prostu inna narracja), ale jest to z pewnością rzecz warta rozważenia ;).


(Borys Targersdorf) #7

A pamięta Wasza Cesarska Mość rozmowy jakie na ten temat toczyliśmy?


(Franciszek Józef II) #8

Mniej więcej kojarzę :-).


(Borys Targersdorf) #9

Można by do tych tytułów przypisać jakieś majątki.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Popieram. :slight_smile: Nawet jeśli takie majątki ziemskie nie będą miały znaczenia gospodarczego, to będą podnosiły wartość i znaczenie tytułów szlacheckich.


(Borys Targersdorf) #11

Jakaś renta miesięczna może być wpisana.


(Franciszek Józef II) #12

O, to to to ;).


(Borys Targersdorf) #13

Edler (Edle) / Nemes (Nemesasszony); Szlachcic mająteczek ok 10h dochód 750 kr. Ritter (Ritterin) / Lovag (Lovagnő); Kawaler (Dama) bądź Rycerz mająteczek ok 15h dochód 850 kr. Freiherr (Freifrau) / Báró (Bárónő); Baron mająteczek ok 20h dochód 1000 kr. Graf (Gräfin) / Gróf (Grófnő); Hrabia mająteczek ok 25h dochód 1250 kr. Fürst (Fürstin) / Herceg (Hercegnő); Książę mająteczek ok 45h dochód 1750 kr.

Coś takiego, wielkość majątku i kwoty oczywiście do dyskusji no i koniecznie trzeba dla Domu Panującego stworzyć listę cywilną,


(Andrew von Lichtenstein) #14

Popieram Pana pomysl


(Borys Targersdorf) #15

Też popieram ten pomysł :wink: interesuje mnie Szanowni jakie macie zdanie na temat wielkości majątku i dochodów sakli m-ca.


(Franciszek Józef II) #16

Mi się również podoba. Co do listy cywilnej - no trudno, żebym był przeciw :-D.


(Franciszek Józef II) #17

Teraz mi wpadło do głowy - hm, te majątki ziemskie powinny być w jakimś miejscu wybranym przez szlachcica, np. można by było dodawać umiejscowienie majątku do nazwiska, także wyglądałoby to następująco: Johann Edler Strauss von Wielkie Oczy (wieś w Galicji), ewentualnie Johann Edler von Zimna Wódka (wieś w Galicji, nieopodal Lwowa), przy czym jest to dobrowolne i można także dla osób, które już dodały “von” (np. Prezydent Ministrów) lokować ich majątki gdzieś w kraju.

Ogólnie rzecz biorąc forma używania tytułu byłaby dobrowolna, dawalibyśmy tylko możliwość :-).


(Andrew von Lichtenstein) #18

Wasza Cesarska Mość Wydaje mi się, że dla integracji Monarchi, majątki powiniem nadawać Cesarz i to wxróżnych częściach Monarchii


(Franciszek Józef II) #19

Cóż, ja bym to rozwiązał praktycznie tak:

  1. Zostaje nadane szlachectwo.
  2. Jest konieczność złożenia ślubowania w ciągu 7 dni. Przy złożeniu ślubowania należy też określić lokalizację swego majątku.

Oczywiście, że majątki będą się znajdować w różnych częściach Monarchii, natomiast nie jestem przekonany do wprowadzania jakichś szczególnych obostrzeń w tej materii. Wierzę w rozsądek i honor adresatów nadań, wszak mówimy o szlachcicach :-).


(Borys Targersdorf) #20

Jest klimatycznie :wink: