Uchwała o przedterminowym rozwiazaniu Rady Państwa


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Proszę członków Rady Państwa o opowiedzenie się za lub przeciw podjęciu Uchwały.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Opowiadam się za podjęciem uchwały i kładę swój podpis. (-) Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Myślę, że upłynęło wystarczająco dużo czasu by stwierdzić, iż w wyniku brak kworum Rada Państwa nie jest w stanie podjąc jakiejkolwiek decyzji i propozycja Uchwały o skróceniu XIII kadencji Rady w trybie art 30 ust. 3 Ugody nie została przyjęta.


(Franciszek Józef II) #4

Panie Premierze. Mogę uczynić to postanowieniem. Czy Pan Premier życzy sobie opublikowania takiego postanowienia?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Wasza Cesarska i Królewska Mość

W obecnej sytuacji decyzję o skróceniu kadencji Rady Państwa pozostawiam w rękach Waszej Cesarskiej Mości.


(Franciszek Józef II) #6

Jutro wydam stosowne postanowienie, w którym ogłoszę także wybory.