Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława


(Borys Targersdorf) #1

[quote]Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiąca za dnia 29 kwietnia AD 2017

  1. Za jedyną i prawowitą władzę w Krajach Koronnych uznaję się Radę Nadzwyczajną. 2, Do czasu przejęcia władzy przez Radę Nadzwyczajną władzę, ustawodawczą i wykonawczą, w Krajach Koronnych powierza się Tymczasowemu Rządowi Krajów Koronnych.
  2. Na Prezydenta Tymczasowego Rządu powołuję się JE Borysa Targersdorfa.
  3. Ustawa wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia AD. 2017[/quote]

(Borys Targersdorf) #2

Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiąca za dnia 24 września AD 2017

1. Za jedynego i prawowitego władcę w krajach Korony św. Wacława uznaję się Jego Cesarsko-Królewską Mość.

2. Za obowiązujący zbiór praw w krajach Korony św. Wacława uważa się Ugodę.

3. Traci moc ustawa o rządach w krajach Korony św.Wacława z 29 kwietnia AD 2017.

4. Ustawa wchodzi w życie w dniu 24 września AD. 2017