Ustawa Sejmu Królewskiego o symbolach państwowych


(Thimoteus ik Hohentsolern) #1

Ustawa Sejmu Królewskiego o Symbolach państwowych

Art. 1 Herb mały

Art. 2 Flaga Królestwa

*(-)Sejm Królewski Węgier *