Wakaty


(Miroslav Barbarez) #1

Szanowni Państwo,

Gospodine von Vihren tematem o nieobecnościach podsunął mi pewien ważki temat, który należy przedyskutować bezzwłocznie.

Mianowicie: czy ktoś ostatnio słyszał o losach Poliny oraz Daniela Januarego von Tauer-Kraka? Co do pierwszej osoby jej nagłe zniknięcie jakoś mnie specjalnie nie zadziwia, a o drugiej niewiele zdołałem się dowiedzieć.

Ich nieobecność (dość długa) rodzi pytanie: co mamy zrobić z terenami przez nich zarządzanymi? Wyznaczyć zastępstwo? Inkorporować?

No i jeszcze jedna kwestia: co z Wojwodiną i Siedmiogrodem, które wciąż stoją odłogiem?


(Wiktor Maretzky) #2

Moim zdaniem tereny bez zarządców a także zaniedbane (opuszczone) powinny przejść pod wspólny zarząd Tymczasowej Rady Krajów Koronnych. Inkorporacji przez poszczególne kraje jestem przeciwny. Rada może wyznaczyć dla tych terenów tymczasowych zarządców, aż do pojawienia się chętnych do przejęcia opieki nad danym terytorium.


(Moritz von Oranien-Nassau) #3

Pan Krak także w RON i Rotrii jest nieaktywnym. Pewnie przez koniec roku szkolnego.


(Tomasz Dostojewski) #4

Popieram opinie pana Maretzkyego .
Sam chętnie mogę zająć się rozwojem Chorwacji i Dalmacji .


(Miroslav Barbarez) #5

Obserwując nasze dotychczasowe poczynania, nie jest już kwestią tego “czy” nastąp powrót Monarchii Austro-Węgier, a “kiedy”. Dlatego też warto poczynić pewne środki zaradcze na temat nieaktywnych terytoriów.

Dobrze byłoby poruszyć tę kwestię na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzwyczajnej.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #6

Popieram zdanie Pana Barbarez,. Wydaje mi się, że wszyscy zaiteresowani powinni się wypowiedzieć na temat wolnych ziem. Rada podaniejmie decyzje


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Istotnie, temat należy podjąć i przedyskutować bo sytuacja wymaga unormowania. W moim przekonaniu najistotniejsze są losy dwóch obszarów, Siedmiogrodu oraz Chorwacji - Slawonii. Tu dla pierwszego proponował bym ustanowić Księstwo Siedmiogrodu (lub Transylwanii), Dla drugiego - Księstwo Chorwacji i Slawonii. Obydwa pod zarządem Rady Nadzwyczajnej do czasu gdy znajdzie się dla nich namiestnik.
Jeśli idzie o Dalmację, ten obszar włączył bym do Bośni i Hercegowiny albo Księstwa Pobrzeża. Pozostaje jeszcze Kwestia małej, porzuconej i zaniedbanej Republiki Vorelbergi. Ponieważ wątpię by jej los się zmienił, to sugerował bym włączenie jej do Tyrolu.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #8

Zgadzam się, że trzeba uporządkować nasze terytorium. Może nasza jedyna Pani będzie chciała wziąć pod opiekę jakąś krainę.
Z punktu widzenia K.u.K. Kriegsmarine, bez urazy dla Pana Ahmeda Paszy i Pana Miroslava Barbareza, lepszym rozwiązaniem jest, aby Dalmację przejęło Księstwo Pobrzeża. Cały wybrzeże należałoby do jednego namiestnika. Pamiętajmy również o sprawach wyznaczonych. Jednak w tych sprawach nie decydują aspekty wojskowe, a polityczne.
W sprawie Republiki Vorelbergi, proponuję aby sprawy wojskowe i ochrona granic zostały natychmiast przejęte przez XIV Korpus Armijne.


(Miroslav Barbarez) #9

Gospodine von Lichtenstein, w żadnym wypadku nie czujemy się urażeni (albo przynajmniej ja :slight_smile: ). Osobiście nie widzę problemu w przejęciu Dalmacji przez Księstwo Podbrzeża. W razie czego, mogę tę kwestię przedyskutować z Ahmedem.

Jest jeszcze kwestia Wojwodiny, o której chyba troszkę zapomniano. Jeżeli nikt nie zgłosi innych propozycji, Księstwo Bośni i Hercegowiny może przejąć tymczasowo opiekę nad tymi ziemiami, ustanawiając protektorat lub coś podobnego.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #10

Nie mam zastrzeżeń w sprawie wniosku w kwestii Wojewodiny


(Thimoteus ik Hohentsolern) #11

Ja ostatnio przez real mam mało czasu. Chociaż że w Sarmacji nadal mam range Aktywnego Obywatela.
Więc Od Węgier akysz!


(Franciszek Leopold I) #12

A skąd pomysł na taką degradację? Chorwacja, a w zasadzie Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji zawsze było krajem o bardzo szerokiej autonomii, propozycja “umniejszenia” go do rangi księstwa wydaje mi się cokolwiek nie na miejscu.[quote=“Andrew_von_Lichtenst, post:8, topic:551”]
Z punktu widzenia K.u.K. Kriegsmarine, (…) , lepszym rozwiązaniem jest, aby Dalmację przejęło Księstwo Pobrzeża
[/quote]
Na szczęście odpowiedzialnością Rady jest przede wszystkim dbanie o to, co będzie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia Monarchii, a nie tylko Kriegsmarine.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Skąd taki pomysł, trudno powiedzieć. Może stad że większość krajów (poza Królestwem Węgier) to księstwa i poszło z rozpędu jako księstwo. Szczerze powiedziawszy cały obszar Chorwacji, Slawonii i Dalmacji może funkcjonować jako Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji. Nie mam nic przeciwko. Ważne by uregulować kwestie statusu terenów dotąd pozbawionych zarządu.

W moim odczuciu nie musi to być idealny podział tych terenów jak w realnej monarchii. W końcu tworzymy własną rzeczywistość opartą jedynie o realny wzorzec. Nikt też nie wie jak wyglądałaby Monarchia Austro - Węgier gdyby nie upadła i udało się jej przetrwać. Stad kształt i status tych terenów oraz przynależność Dalmacji jest kwestią otwartą, która leży całkowicie w gestii Rady Nadzwyczajnej.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #14

Nigdy nie negowałem, że decyzja jest w gestii Rady, ale nigdzie nie jest zabronione, aby dowódca K.u.K. Kriegsmarine przedstawił swoje poglądy


(Franciszek Leopold I) #15

Nigdzie też nie jest zabronione żeby się odnieść do poglądów dowódcy Kriegsmarine o ile wiem, choćby krytycznie?


(Tomasz Dostojewski) #16

Szanowny admirale.
Mi także nie przeszkadza fakt iż Dalmacja pójdzie pod opiekę Księstwa Pobrzeża.


(Tomasz Dostojewski) #17

Tu zgadzam się z Henrykiem .
Należy wcielić Vorelberg do Tyrolu.