Wezwanie do mobilizacji


(Xavery edler Kłopocki) #1

Lemberg, 15 Mai 1917 Kancelaria Landeshauptmanna

Do: Jacek Ostrogski-Radziwiłł Wawel Kraków

Herr Jacku!

W związku z działaniami samozwańczego “regenta Węgier” wzywam Pana do pilnej mobilizacji wojsk Cesarskich i Królewskich w Pana komendzie i stawienia się w dniu 16 Mai w południe przy granicy Królestwa z Węgrami i Słowacją. Obawiam się że może zajść konieczność zbrojnej interwencji celem obrony Narodów Korony św. Stefana przed uzurpatorem. Z żołnierskim pozdrowieniem- edler Kłopocki