Wieści z zagranicy

Z wydarzeń zagranicznych jakie ostatnio miały miejsce, warte odnotowania jest powstanie Królestwa Jugosławii - http://www.kraljevstvo.darmowefora.pl/

29 posts were merged into an existing topic: Wieści z zagranicy

A post was merged into an existing topic: Wieści z zagranicy