Wizyta JCiKM Franciszka Leopolda I w Grazu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1
Od rana ma ulicach miasta zbierają się tłumy mieszkańców. Wszystkie hotele i kwatery zapełniły się gośćmi. Zaś na dworcu kolejowym dobiegają końca przygotowania do uroczystego powitania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Leopolda I.

(Borys Targersdorf) #2

Wśród zgromadzonych tłumów co jakiś czas przechodził fala radosnych okrzyków na widok dygnitarzy Księstwa spieszących do Pałacu Książęcego.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Punktualnie o 15:20 na peron Graz Hauptbahnhof wjechał pociąg z Wiednia, którym przybył Jego Cesarska Mość Franciszek Leopold I. Po powitaniu przez dygnitarzy Księstwa Styrii Jego Cesarska Mość wraz z całą towarzyszącą świta udał się na Zamek Eggenberg gdzie został powitany przez generała Groc Hrychowicza.


(Franciszek Leopold I) #4

Jego Cesarska Mość powitał wszystkich zebranych na dworcu i zapowiedział oficjalną konferencję prasową na południe następnego dnia w Sali Prasowej gmachu Stanów Generalnych Księstwa, po czym wraz z towarzyszącą mu świtą udał się na oficjaną część wizyty w Zamku Eggenberg.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Po uroczystym obiedzie wydanym na zamku, Jego Cesarska i Królewska Mość w towarzystwie dygnitarzy i generalicji udał się do koszar wojskowych na spotkanie z kadrą oficerska III Korpusu i odebrał defiladę 7 Pułk Piechoty stojącego w Grazu.

Po zakończeniu uroczystości Jego Cesarska i Królewska Mość zechciał jeszcze skorzystać z zaproszenia komendanta Akademii Wojskowej w Grazu i złożył krótka wizytę w tej zacnej uczelni awansując dziesięciu najzdolniejszych kadetów kończących studia, na pierwszy stopień oficerski.


(Borys Targersdorf) #6

W czasie przemarszu oddziałów rozlegały się brawa zgromadzonej ludności, przerywane okrzykami na cześć Najjaśniejszego Pana i JE Ekscelencji von Groc’a


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Na koniec dnia Jego Cesarska i Królewska Mość złożył wizytę w gmachu Stanów Generalnych Księstwa Styrii. Sala obrad wypełniona przez delegatów z obszaru Styrii, Karyntii i Krainy powitała Jego Cesarską Mość gromkimi brawami. Owacje na cześć Franciszka Leopolda I nie miały końca.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Po zakończeniu oficjalnego powitania Zgromadzenie Stanów Generalnych Księstwa Styrii dokonało uroczystego przekazania mitry książęcej Jego Cesarskiej Mości Franciszkowi Leopoldowi I, dopełniając tym samym zamknięcia burzliwego okresu w dziejach Księstwa Styrii.


(Borys Targersdorf) #9

Gmach Stanów Generalnych zatrząś się od gromkich braw, delegaci i obywatele zgromadzeni na galerii odśpiewali Hymn Monarchii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Rankiem następnego dnia na Zamku Eggenberg wydano na cześć Jego Cesarskiej Mości uroczyste śniadanie w którym uczestniczyli najznamienitsi obywatele Księstwa Styrii oraz liczne grono gości zaproszonych z terenu całej Monarchii. Na koniec uczty, generał Groc Hrychowicz wzniósł toast za pomyślny rozwój Austro-Węgier oraz zdrowie cesarza Franciszka Leopolda I.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Przedpołudnie Jego Cesarska Mość spędził na spotkaniach z przedsiębiorcami z obszaru Styrii, Karyntii i Krainy, które zakończył wizytą w Steiermärkische Fabriks Puch - AG. Rozmawiając z inżynierami i właścicielami tej fabryki Jego Cesarską Mość zainteresowały najnowsze osiągnięcia tej gałęzi gospodarki. W podziękowaniu za wizytę i zainteresowanie rozwojem przemysłu, Zakłady Pucha ofiarowały Franciszkowi Leopoldowi I najnowszy produkt firmy - samochód Puch XIX Alpenwagen, który wejdzie na rynek dopiero od stycznia przyszłego roku.


Puch XIX Alpenwagen

(Borys Targersdorf) #12

Piękna gablota!


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #13

To prawda zgadzam sie


(Borys Targersdorf) #14

Regent pochylił się w stronę Jego Wysokości von Hohenberg
-Może warto zakupić kilka automobili dla celów reprezentatywnych?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Jego Cesarskiej Mości Franciszka Leopolda I następnego dnia spotkał się na rynku z mieszkańcami Grazu oraz obywatelami całego księstwa, po czym udał się na dworzec kolejowy i po uroczystym pożegnaniu w którym uczestniczyli dygnitarze Księstwa Styrii z generałem Groc Hrychowiczem na czele wyruszył specjalnym pociągiem do Wiednia.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #16

W imieniu Jego Cesarskie Królewskiej Mości Franciszka Leopolda i własnym bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie przez lud Księstwa Syrii, a w szczególności przez generała Henryka von Groc Hrychowicza


(Franciszek Leopold I) #17

I ja również składam piękne dzięki za tak udaną i owocną wizytę.
Chciałem przeprosić, że czynię to dopiero teraz, ale w podróży złapała mnie niestety ciężka (realna) angina, i nie wstawałem z łóżka – dziękuję dorgi Kuzynie, że złożyłeś to podziękowanie w mym imieniu.
Wkrótce wydam oficjalną notę prasową w sprawie wizyty.


(Borys Targersdorf) #18

Majestat
życzę dużo zdrowia.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #19

Jestem za tylko czy mamy pieniądze


(Borys Targersdorf) #20

Mamy pieniądze.