Wniosek o przeniesienie witryn Monarchii


(Franz Joseph von Habsburg) #1
godlo-list
Franz Josef II
k. u. k. Hofburg Palast
Michaelerkuppel
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Herr Direktor
k. u. k. Verwaltungsbüro
Xavery Kłopocki @FLI
Landstagsgebäude
Marschallstraße 1 (ul. Marszałkowska 1)
Lemberg (Lwów, Львів)
Kgr. Galizien u. Lodomerien
Stempelmarke

Wien, 12. November 1917

Sehr geehrter Herr Direktor,

Zwracam się do Pana Dyrektora, na podstawie art. 53 Ugody, z wnioskiem o przeniesienie witryn Monarchii Austro-Węgierskiej na domenę austro-wegry.org, na której owe witryny funkcjonowały do czerwca 1914 (2014) r. Swój wniosek motywuję przede wszystkim faktem, iż - jak Panu Dyrektorowi wiadomo - udało się odzyskać wspomnianą wyżej domenę, a powrót do tej domeny, pod którą kojarzono Monarchię najdłużej, będzie z pewnością symbolicznym kamieniem milowym wieńczącym dzieło odbudowy Monarchii Austro-Węgierskiej.

Załączam także znaczki opłaty skarbowej w wysokości 12 koron i 50 halerzy.

Hochachstungsvoll,
(-) Franz Josef II, I. R., m. p.

(Franciszek Leopold I) #2
Lemberg, 12 November 1917(2017)r

Ihre Majestät!

Uprzejmie informuję, że wniosek do rozpatrzenia przyjąłem, o decyzji poinformuję w przedziale 7 dni roboczych licząc od jutra.

Kłopocki
k. u. k. Verwaltungsbürodirektor