Wniosek o stwierdzenie opróżnienia tronu


(Franciszek Leopold) #1

Kontynuując dyskusję z Rozpoczęcie obrad:

Na wniosek ekscelencji von Lichtenstein przedstawiam projekt uchwały o stwierdzeniu opróżnienia tronu Monarchii.

Otwieram głosowanie nad przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu.

  • Jestem ZA przyjęciem uchwały
  • Jestem PRZECIW przyjęciu uchwały

0 głosujących


(Franciszek Leopold) #2

Ogłaszam niniejszym że uchwała została przyjęta przez Radę Państwa jednomyślnie, zatem przekazuję ją do publikacji w Dzienniku Ustaw Monarchii.

Informuję również, że zgodnie z artykułem 27, ustępem 5 oznacza to rozpoczęcie regencji.

Jeszcze dziś poinformuję o kolejnych krokach w celu wyłonienia nowego Cesarza i Króla oraz Rządu i parlamentu.

Głosowanie niniejszym zamykam.


(Franciszek Leopold) #3

(Andrew von Lichtenstein) #4

Przepraszam Panie Przewodniczący
ale uważam, że powinniśmy podziękować JCKM Franciszkowi Józefowi II za calokształt jego pracy.


(Franciszek Leopold) #5

Jakkolwiek nie wyglądałaby sytuacja w ostatnich miesiącach, zgadzam się z Panem, że wdzięczność i uznanie za całokształt zasług i ogrom pracy na rzecz Monarchii jaką wykonał Franciszek Józef II w ciągu tych trzynastu niezwykłych lat.
Nie wiem co prawda czy jeszcze nas odwiedzi, ale myślę że wystosowanie odpowiedniego listu i przekazanie go tą czy inną drogą to doskonały pomysł.
Czy podjąłby się Pan przygotowania propozycji takiego tekstu?


(Andrew von Lichtenstein) #6

W pisaniu jestem słaby, ale mogę obiecać przesłać list do JCKM.
Może ktoś oprócz nas mógłby zaproponować treść listu


(Franciszek Leopold) #7