Wnioski o obywatelstwo


(Daniel January von Tauer-Krak) #1

Miejsce składania wniosków.

Rejestr obywateli: [ul]]Jego Książęca Wysokość Daniel I January/:m][/ul]


(Xavery edler Kłopocki) #2