Wojska Techniczne


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

Lotnictwo Liczy 6 dywizjonów po 10 maszyn każdy. Używane do wsparcia bezpośredniego na polu walki,rozpoznania i oczywiście niszczenia lotnictwa wroga.