Wybory do Rady Państwa


(Franciszek Józef II) #1

Szanowni, proszę o zgłaszanie kandydatur do Rady Państwa. Kandydatury zgłaszać można do 20.10. Wybory zostały rozpisane na 21.10.

+: Oczywiście proszę zgłaszać kandydatury tutaj :-).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Wasza Cesarska Mość proszę przyjąć moja kandydaturę.


(Wiktor Toghon at Atera) #3

Zgłaszam moją kandydaturę.


(Andrew von Lichtenstein) #4

Popieram kandydature von Groc i zglaszam kandydature von von Targersdorf


(Borys Targersdorf) #5

Stop!!! Ja nie startuję, a lajka za poparcie dla herr von Groca dałem.


(Otto von Dubrovnik) #6

Wasza Cesarska i Królewska Mość, Wasze Obywatelskie Mości,

Ja, Otto von Dubrovnik, zgłaszam kandydaturę swoją do Rady Państwa.

Z wyrazami najwyższej estymy, (—) Otto von Dubrovnik

(Borys Targersdorf) #7

Będzie debata?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Debata. :slight_smile: Będzie i zapewne nie jedna gdy Rada Państwa rozpocznie pracę. Jako organ ustawodawczy czeka ja ogrom zadań i pierwsza kadencja nie będzie spacerkiem po Wiedniu. Dlatego każdy kandydat poważnie powinien rozważyć swoją dyspozycyjność, bowiem Rada obradować będzie bez przerw przez okres 5 miesięcy.


(Wiktor Toghon at Atera) #9

Spokojnie dam radę. Tylko Panowie, ja Was lubię i chciałbym aby w wyborach (i po ich zakończeniu) było jak najmniej polityki i jak najwięcej ludzkich uczuć.


(Franciszek Józef II) #10

@Otto Chciałbym zapytać, czy jest Pan obywatelem austro-węgierskim? O ile mi wiadomo, nie, aczkolwiek jest jeszcze czas na złożenie wniosku. Otworzę temat z wnioskami o obywatelstwo.


(Borys Targersdorf) #11

Chodziło mi raczej o programy kandydatów.


(Andrew von Lichtenstein) #12

Ile jest miejsc w Radzie ? Wielmożny Panie Borysie, pana decyzja jest ostateczna ? Na pewno ?


(Franciszek Józef II) #13

Trzy miejsca.


(Borys Targersdorf) #14

Ostateczna.


(Franciszek Józef II) #15

Szanowni Państwo,

Z przyczyn niezależnych głosowanie w wyborach było wczoraj niemożliwe. W związku z tym przesuwam termin wyborów na przyszłą sobotę. Skorzystamy z naszego systemu ankiet.

Jako Monarcha chciałbym oświadczyć, że - ponieważ nie mamy w wyborach zgłoszeń partii (jako że brak nam aktywnych partii) - pierwsze rozmowy o desygnowaniu rządu (tryb art. 48 Ugody) będę prowadził z tym delegatem, który otrzyma najwięcej głosów.

Proponuję wykorzystać ów czas na przedstawienie programów delegatów. Wprawdzie póki co wszyscy zgłoszeni weszliby do Rady Państwa, ale myślę, że byłoby to w dobrym tonie i świadczyłoby dobrze o kandydatach.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Wasza Cesarska Mość, Panowie Podąłem się kandydować do Rady Państwa w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Monarchii Austro-Węgierskiej. Nie kryję, iż liczę na mandat zaufania i możliwość podjęcia pracy na rzecz rozwoju Krajów skupionych wokół Korony Habsburgów. Zadania które stawiam sobie w razie wyboru na delegata do Rady Państwa obejmują w miarę szybkie rozpoczęcie prac nad legislacją i przyjęciem podstawowych dla ustroju Monarchii ustaw regulujących funkcjonowanie armii, sądów, porządku publicznego, gospodarki oraz wynagrodzeń i podatków.

Równocześnie wraz z powstaniem Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości istnieje pilna potrzeba nakreślenia kierunków polityki zagranicznej w tym odbudowy partnerskich relacji z krajami państw Orientyki. Musimy również odnowić relacje i umów z państwami z poza kontynentu. Tu pierwszy krok już został uczynione poprzez podpisanie Traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, to jednak nie wyczerpuje zadań stojących przed nami na tym polu. Niemniej pilna sprawa jest urichomienie banku centralnego. Dołożę starań by taki powstał najszybciej jak to możliwe. Najlepiej gdyby był on ustawiony na skrypcie, gdyby jednak to w najbliższym czasie było nie możliwe trzeba otworzyć bank na forum. Namiastka takiego jest Bank Ziemski. Prowadzenie go wymaga ogromu pracy, ale w razie potrzeby wezmę to zadanie na siebie.

Pokrótce to tyle o moich zamiarach na najbliższy czas. Mam jednak pełną świadomość, że lista zadań będzie rosła i jestem na to gotów by ją uzupełniać w zależności od rozwoju sytuacji. Z pewnością regulacjom prawnym będzie trzeba objąć powstawanie i działalność partii politycznych, to jednak moze poczekać na realizację. Dziś mamy sprawy dużo większej wagi do zrealizowania.


(Franciszek Józef II) #17

Sehr geehrte @Buerger,

Na prośbę jedynego aktywnego (niestety jedynego) delegata do Rady Państwa postanowiłem o rozwiązaniu Rady i rozpisaniu wyborów na dzień 17 lutego 1918 r. Mam nadzieję, że zgłosi się przynajmniej kilka osób. Przypomnę także, że począwszy od tych wyborów zachodzą także zmiany w Ugodzie, tzn. zależnie od wyniku wyborów każdy delegat otrzyma tyle głosów, ile procent otrzymał w wyborach.

Zgłoszeń można dokonywać w tym miejscu.


(Andrew von Lichtenstein) #18

Wasza Cesarsko Królewska Mość Czy można zgłaszać się samemu?


(Andrew von Lichtenstein) #19

Pragnę zgłosić kandydaturę Borysa Targersdorf. Oosoba ta od samego początku odbudowy MAW jest aktywna, cały czas pracuje.


(Borys Targersdorf) #20

Zgłaszam kandydaturę JE Andrew von Lichtenstein.

:wink: