Wydalenie Leszka van der Fryssau


(Thimoteus ik Hohentsolern) #1

CJa, Tymoteusz Fryderyk. Spowodu iż Leszek van der Fryssau uzuporował sobie tytuł Regenta i wydał nie legalną ustawę Sejmu Węgierskiego, skazuje go na karę Banicji do końca jego Życia.

Pan Leszek objawia typową formę trollingu, łagodnego ale trollingu. Dlatego Postanowiłem go Wydalić z Królestwa

Uchylone Dnia 21.5.1917 Postanowieniem Króla

(-)Tymoteusz Fryderyk