Wydarzenia roku 1918


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1
30 marca na ulice Grazu wylegli mieszkańcy miasta demonstrując swoje niezadowolenie z postępującego rozkładu Monarchii Austro-Węgierskiej. Demonstranci przepełnieni obawą o przyszłość Księstwa Styrii nieśli portrety JCM Franciszka Józefa i namiestnika Groc Hrychowicza, wysuwając przy tym hasła o ogłoszeniu pełnej suwerenności. Z każdą godzina tłum gęstniał a podburzany przez radykałów w końcu wysunął żądanie zwołania Stanów Generalnych i ogłoszenia niepodległości Księstwa.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2
Fala poparcia dla ogłoszenia niepodległości Księstwa Styrii przetoczyła się przez wiele miast. Największe odbyły się w Klagenfurcie, Mariborze, Bruck ab der Mur, Villach, Lublianie, Cili, Wolfsbergu, Lejblitz oraz Krani. Mimo ogromnej liczby ludzi biorących udział w demonstracjach, ich przebieg był spokojny. W żadnym z miast nie odnotowano incydentów związanych z kryminalnymi zachowaniami czy wandalizmem i burdami. Żandarmeria interweniowała jedynie dwa razy. Aresztowano w sumie 7 osób za defetyzm i rozsiewanie nieprawdziwych wiadomości. Po przesłuchaniu zostały one zwolnione.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #3
Widząc tak ogromne społeczne poruszenie, namiestnik księstwa zwołał spotkanie polityków z obszaru Księstwa. Wzięli w nim udział również wojskowi z dowództwa III korpusy. W czasie spotkania wszyscy uczestnicy przedstawili swoje poglądy na sytuację w jakiej znalazły się Austro-Węgry i Księstwo Styrii. Większość polityków podzieliła się też swymi obawami o przyszłość księstwa i poparła postulaty demonstrantów. Uzgodniono wiec, iż sytuacja wymaga pilnego zwołania Stanów Generalnych i wypracowania decyzji dotyczących ratowania Księstwa Styrii przed dalszym rozkładem i upadkiem. Termin rozpoczęcie obrad wyznaczono na 2 kwietnia. Komunikat z podjętych na spotkaniu decyzji ogłoszono publicznie, co zostało przyjęte przez demonstrantów z radością ale i oczekiwaniem na realizację głoszonego postulatu.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4
Zgodnie z zapowiedzią, 2 kwietnia tuż po 15:00 otwarte zostało III posiedzenie Stanów Generalnych. Salę wypełnili licznie zgromadzeni deputowani i obywatele Styrii. Przewodnictwo nad obradami zgodnie z prawem objął namiestnik księstwa.

Potwierdzenie Bieżące Wydarzenia - Terytoria Naddunajskie


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5
Przez kolejne trzy dni Stany Generalne pracowały nad nowym Prawem Generalnym Księstwa, któremu nadano status Konstytucji. Emocje zdążyły opaść, a ludzie powrócili do pracy i domów. Tymczasem w koszarach 6 dywizji piechoty podniósł się bunt przeciw separatystycznym dążeniom części polityków Księstwa Styrii. Na jego czele stanął Feldmarschalleutnant Karl von Siegesstern, dowódca dywizji. Rozkazał on rozbroić oficerów i żołnierzy sprzyjających secesjonistom.
Zaś podległe sobie oddziały dywizji lojalne Monarchii postawił w stan gotowości bojowej i wyprowadził z koszar celem opanowania miast w których stacjonują.
(Grazu - 27 pp, Cilli - 87 pp, Marburg - 47 pp, Lebel - 7 pp i Bruck - 3 bryg. art.).

(Henryk von Groc Hrychowicz) #6
Do godziny wieczornych pododdziały 27 pułku opanowały Graz. Wojsko zajęło wszystkie instytucje i urzędy, a gmach gdzie obradują Stany Generalne został otoczony. Z docierających do stolicy księstwa wiadomości wiadomo, iż do Lojalistów Monarchii przyłączają się oddziały z 23 Dywizja Piechoty Landwehr oraz 3 Brygada Kawalerii Austro-Węgierskiej. Wojsko przejęło kontrolę nie tylko nad stolicą księstwa ale również we wszystkich większych miastach Styrii i Karyntii.
Tuż przed dwudziestą do Namiestnika Styrii przybyła delegacja oficerów III Korpusu z petycją wzywającą do wycofania się z dążeń separatystycznych przez Stany Generalne Księstwa, co pozwoli na unikniecie rozlewu krwi. Delegacja wojskowych wyraziła uznanie dla dokonań Namiestnika i wielkim szacunku jakim jest darzony przez żołnierzy, ale poinformowała również o sytuacji w księstwie i gotowości oddziałów III Korpusu do użycia broni w celu zachowania integralności terytorialnej Monarchii. Namiestnik widząc powagę sytuacji zaprosił wojskowych do rozmów.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #7
Noc przebiegła na intensywnych rozmowach. Około godziny 22 poprzedniego dnia z inicjatywy Namiestnika Styrii do rozmów zostali włączeni politycy reprezentujący zwolenników ogłoszenia niepodległości Styrii. Burzliwa debata trwała niemal do świtu. Dopiero nad ranem osiągnięto kompromis który zadowolił wszystkie strony. Wedle niego Stany Generalne wycofają proklamację niepodległości Księstwa Styrii, ale Księstwo utrzyma pełną suwerenność w sprawach wewnętrznych z kanclerzem sprawującym władzę w Styrii w imieniu JCiKM, własnym sądownictwem i wojskiem. III Korpus będzie nadal podlegał dowództwu CK Armii i stacjonując w Styrii nie będzie podlegał władzom Księstwa. Osiągnięte porozumienie zredagowano na piśmie na którym wszyscy obecni w spotkaniu złożyli swe podpisy. Uzgodnione warunki porozumienia maja zostać przedłożone Stanom Generalnym do akceptacji i wprowadzenia do zapisów powstającej Konstytucji Księstwa.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #8
Niestety w nocy i nad ranem doszło do wielu starć pomiędzy zwolennikami secesji a wojskiem. Polała się krew po obu stronach. W Klagensfurcie odnotowano dwa nocne starcia w wyniku których zostało 7 rannych i 2 zabitych. W Villach 11 rannych w tym 3 bardzo poważnie. W Marburgu zostało 9 rannych. Jedynym miastem w którym było spokojnie i nie odnotowano starć był Laibach (Lubliana).
Do największego starcia zbrojnego doszło w okolicach Cilli. Wzięły w nim udział pułki strzelców styrii z 87 pp III Korpusu. Walki trwały do 10 rano. Przerwał je dopiero rozkaz Namiestnika Styrii. W starciach poległo 87 żołnierzy a 114 zostało rannych. Na mocy wydanego rozkazu Brygada Strzelców Styrii wycofała się z miasta.

(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

Do Styrii przyjechał Andrew von Lichtdenstein, chciał rozejrzeć się w sytuacji. Natychmiast zameldował sie u Namiestnika Styrii. Rozmowy były szczere i owocne.
Po przyjsciu informacji o zabitych podczas demonstracji kontradmirał zlożyl szczere kondolencje rodzinom wszystkich poległych i apelował o spokój
Na koniec Andrew von Lichtenstein oddał się do dyspozycji Namiestnika Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Panie Admirale, z ogromna radością witam pana w Styrii, która aktualnie przezywa trudny czas. Sama pańska obecność będzie dla nas wielkim wsparciem. Liczę też, że jako bezpośredni obserwator wydarzeń zechce pan podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Proszę by zachciał pan na swoją kwaterę przyjąć apartament na Zamku Eggenberg.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Zgodnie z rozkazami Brygada Strzelców Styrii podporządkowana władzom księstwa, rankiem 8 kwietnia dotarła do Grazu i stanęła pod miastem. Tu aresztowano i rozbrojono 17 oficerów i 191 żołnierzy, najbardziej zagorzałych zwolenników secesji. Zaś brygada otrzymała rozkaz utrzymania kontroli i porządku publicznego w mieście oraz wokół niego.

W tym czasie odziały III Korpusu opanowały sytuację na obszarze całego Księstwa i objęły kontrolą wszystkie pozostałe miasta w Styrii, Karyntii i Krainy. Zaś 27 pułk piechoty CK Armii stojący w Grazu przejął ochronę Gmachu Stanów Generalnych i Zamku Eggenberg.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #12

Ekscelencjo dziekuję za bardzo miłe przywitanie.
Bardzo mi przykro, że polała się krew, są ranni i zabici, ale dzieki Pana Generała interwencji nie doszło do wiekszych ofiar.
Moim zdaniem teraz przyszedł czas aby wszystkie strony porozumiały się ze sobą.
Wszyscy musimy iść na kompromis
Swoje, żeczy przesłałem do Zamku


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13
Zgodnie z porozumieniem zawartym na Zamku Eggenberg, Stany Generalne zniosły proklamację niepodległości i uchwaliły Konstytucję Księstwa Styrii. Informacja ta została przekazana obywatelom w formie rozplakatowania ogłoszeń we wszystkich miastach. Do akcji informacyjnej włączono też lotnictwo 2 dywizjon myśliwskiego, który przez dwa dni zrzucił tysiące ulotek z treścią ustanowionej konstytucji i wzywających do zachowania spokoju.

Dzięki temu sytuacja na obszarze księstwa powoli zaczęła się stabilizować.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14
Zgodnie z rozkazem dowództwa III Korpusu zwolniono z aresztu wszystkich żołnierzy i oficerów zatrzymanych podczas działań wojskowych przy tłumieniu buntu separatystów. Zwolnieni żołnierze otrzymali polecenie stawienia się w swych macierzystych jednostkach w ciągu 24 godzin.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #15
Dziś z rana w miejscu niedawnej bitwy, dwa kilometry od miasta Cilli pochowano 92 żołnierzy poległych w starciu Styryjskiej Brygady Strzelców z 87 p.p III Korpusu CK Armii. Poległych pożegnano zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Powstały cmentarz ma upamiętniać żołnierzy który oddali tu swe życie za Styrię i Monarchię Austro-Węgierską a jednocześnie przestrzegać na przyszłość przed bratobójczymi walkami.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #16
Zgodnie z rozkazami oddziały III Korpusu wracają do swych koszar. Również Styryjska Brygada Strzelców powraca do garnizonu w Cilii.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #17
Z wolna w całym księstwie sytuacja się normalizuje. Ludzie wracają do pracy i swych codziennych obowiązków. Urzędy i instytucje wznowiły swą działalność. Rozpoczęto też sprzątanie i usuwanie zniszczeń powstałych w skutek zamieszek, starć i działań wojska, a na ulice miast powrócił spokój.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #18
Drugiego maja mija rok odkąd do Grazu powrócił generał Henryk von Groc Hrychowicz.
Z tej okazji na Zamku Eggenberg odbył się bankiet w którym uczestniczyli miedzy innymi oficerowie III Korpusu z dawnymi towarzyszami broni namiestnika Styrii z 6 dywizji CK Armii, politycy i dygnitarze księstwa oraz liczni goście. Na zakończenie spotkania wzniesiono toast za pomyślność Księstwa Styrii i zdrowie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II.

(Borys Targersdorf) #19

Ekscelencjo
moje gratulację.
:+1:


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #20

Ja też z calego seca gratuluję