Wydarzenia roku 1918


(Andrew von Lichtenstein) #12

Ekscelencjo dziekuję za bardzo miłe przywitanie.
Bardzo mi przykro, że polała się krew, są ranni i zabici, ale dzieki Pana Generała interwencji nie doszło do wiekszych ofiar.
Moim zdaniem teraz przyszedł czas aby wszystkie strony porozumiały się ze sobą.
Wszyscy musimy iść na kompromis
Swoje, żeczy przesłałem do Zamku


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Zgodnie z porozumieniem zawartym na Zamku Eggenberg, Stany Generalne zniosły proklamację niepodległości i uchwaliły Konstytucję Księstwa Styrii. Informacja ta została przekazana obywatelom w formie rozplakatowania ogłoszeń we wszystkich miastach. Do akcji informacyjnej włączono też lotnictwo 2 dywizjon myśliwskiego, który przez dwa dni zrzucił tysiące ulotek z treścią ustanowionej konstytucji i wzywających do zachowania spokoju.


Dzięki temu sytuacja na obszarze księstwa powoli zaczęła się stabilizować.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Zgodnie z rozkazem dowództwa III Korpusu zwolniono z aresztu wszystkich żołnierzy i oficerów zatrzymanych podczas działań wojskowych przy tłumieniu buntu separatystów. Zwolnieni żołnierze otrzymali polecenie stawienia się w swych macierzystych jednostkach w ciągu 24 godzin.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Dziś z rana w miejscu niedawnej bitwy, dwa kilometry od miasta Cilli pochowano 92 żołnierzy poległych w starciu Styryjskiej Brygady Strzelców z 87 p.p III Korpusu CK Armii. Poległych pożegnano zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Powstały cmentarz ma upamiętniać żołnierzy który oddali tu swe życie za Styrię i Monarchię Austro-Węgierską a jednocześnie przestrzegać na przyszłość przed bratobójczymi walkami.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Zgodnie z rozkazami oddziały III Korpusu wracają do swych koszar. Również Styryjska Brygada Strzelców powraca do garnizonu w Cilii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Z wolna w całym księstwie sytuacja się normalizuje. Ludzie wracają do pracy i swych codziennych obowiązków. Urzędy i instytucje wznowiły swą działalność. Rozpoczęto też sprzątanie i usuwanie zniszczeń powstałych w skutek zamieszek, starć i działań wojska, a na ulice miast powrócił spokój.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

Drugiego maja mija rok odkąd do Grazu powrócił generał Henryk von Groc Hrychowicz.
Z tej okazji na Zamku Eggenberg odbył się bankiet w którym uczestniczyli miedzy innymi oficerowie III Korpusu z dawnymi towarzyszami broni namiestnika Styrii z 6 dywizji CK Armii, politycy i dygnitarze księstwa oraz liczni goście. Na zakończenie spotkania wzniesiono toast za pomyślność Księstwa Styrii i zdrowie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II.


(Borys Targersdorf) #19

Ekscelencjo
moje gratulację.
:+1:


(Andrew von Lichtenstein) #20

Ja też z calego seca gratuluję


(Henryk von Groc Hrychowicz) #21

Dziękuję Panom za gratulacje. :slight_smile:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #22

Spokój w Styrii nie trwał długo. 26 maja w godzinach popołudniowych na ulicach Grazu ponownie zaczęli się gromadzić ludzie mający dość marazmu jaki panuje w Monarchii i bezczynności władz, które nie podejmują jakichkolwiek działań by pobudzić Austro-Węgry do życia.


(Borys Targersdorf) #23

27 maja w niedzielne przedpołudnie pod Pałac Namiestnikowski podjechał wojskowy samochód, w którym przybył oficer do specjalnych poruczeń dowódcy VIII Korpusu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #24

W ciągu nocy do protestu dołączyli mieszkańcy pozostałych miast Księstwa Styrii. Protestujących poparli wszyscy politycy i dygnitarze księstwa. Po północy pod siedzibę namiestnika przyszły tłumy żądając zwołania Stanów Generalnych i ogłoszenia detronizacji i pozbawienia tytułu władcy Księstwa Styrii niezdolnego do pełnienia swych obowiązków JCiKM Franciszka Józefa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #25

Nad ranem do protestujących w Cilii dołączyło wojsko z Brygady Strzelców Styrii. Również w Grazu po stronie żądań wysuniętych przez mieszkańców opowiedziały się oddziały III Korpusu stojące w mieście. Aresztowano kilku wyższych oficerów próbujących poprowadzić wojsko przeciwko protestujących. Pod ratuszem padły strzały, ranne zostały dwie osoby. Napięcie wzrastało z każdą godzina. Namiestnik Księstwa nie chcąc dopuścić do ponownego rozlewu krwi wydał rozkazy pozostania wojsk w koszarach do odwołania, a sam w asyście oddziału straży przybocznej udał się do protestujących z zapewnieniem zwołania Stanów Generalnych na godzinę 15.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #26

Tuż po godzinie 16 otwarte zostało posiedzenie Stanów Generalnych. Na obrady przybyli również licznie zgromadzeni mieszkańcy księstwa, którzy wnieśli pod obrady wszystkie spisane przez siebie postulaty.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #27

W ciągu nocy i nad ranem z rozkazu Namiestnika Księstwa Styrii aresztowano i rozbrojono oficerów III Korpusy, zdeklarowanych przeciwników detronizacji Franciszka Józefa i secesji Księstwa Styrii. Celem tych działań było unikniecie starć zbrojnych jakie miały miejsce w marcu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #28

Tuż po godzinie ósmej dowódca III Korpusu Feldzeugmeister Emil Colerus von Geldern złożył dymisję i przekazał dowództwo nad Korpusem
Namiestnikowi Styrii.


(Andrew von Lichtenstein) #29

W namiestnictwie Styrii pojawili się oficerowie łącznikowi z dowództwa XIV Korpusu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #30

Witam Pana i wszystkich przybyłych oficerów.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #31

Dnia 29 maja do Grazu przyjechał na zaproszenie Stanów Generalnych arcyksiążę Karol Habsburg Radziwiłł. Pociąg z Triestu wjechał na dworzec Hauptbahnhof punktualnie o 11:15. Na peronie arcyksięcia Karola powitał Namiestnik Księstwa w asyście oficerów i zgromadzonych dygnitarzy Księstwa Styrii. Po oficjalnym powitaniu arcyksiążę został zaproszony na Zamek Eggenberg.