Wydarzenia roku 1918


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Zgodnie z porozumieniem zawartym na Zamku Eggenberg, Stany Generalne zniosły proklamację niepodległości i uchwaliły Konstytucję Księstwa Styrii. Informacja ta została przekazana obywatelom w formie rozplakatowania ogłoszeń we wszystkich miastach. Do akcji informacyjnej włączono też lotnictwo 2 dywizjon myśliwskiego, który przez dwa dni zrzucił tysiące ulotek z treścią ustanowionej konstytucji i wzywających do zachowania spokoju.


Dzięki temu sytuacja na obszarze księstwa powoli zaczęła się stabilizować.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Zgodnie z rozkazem dowództwa III Korpusu zwolniono z aresztu wszystkich żołnierzy i oficerów zatrzymanych podczas działań wojskowych przy tłumieniu buntu separatystów. Zwolnieni żołnierze otrzymali polecenie stawienia się w swych macierzystych jednostkach w ciągu 24 godzin.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Dziś z rana w miejscu niedawnej bitwy, dwa kilometry od miasta Cilli pochowano 92 żołnierzy poległych w starciu Styryjskiej Brygady Strzelców z 87 p.p III Korpusu CK Armii. Poległych pożegnano zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Powstały cmentarz ma upamiętniać żołnierzy który oddali tu swe życie za Styrię i Monarchię Austro-Węgierską a jednocześnie przestrzegać na przyszłość przed bratobójczymi walkami.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Zgodnie z rozkazami oddziały III Korpusu wracają do swych koszar. Również Styryjska Brygada Strzelców powraca do garnizonu w Cilii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Z wolna w całym księstwie sytuacja się normalizuje. Ludzie wracają do pracy i swych codziennych obowiązków. Urzędy i instytucje wznowiły swą działalność. Rozpoczęto też sprzątanie i usuwanie zniszczeń powstałych w skutek zamieszek, starć i działań wojska, a na ulice miast powrócił spokój.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

Drugiego maja mija rok odkąd do Grazu powrócił generał Henryk von Groc Hrychowicz.
Z tej okazji na Zamku Eggenberg odbył się bankiet w którym uczestniczyli miedzy innymi oficerowie III Korpusu z dawnymi towarzyszami broni namiestnika Styrii z 6 dywizji CK Armii, politycy i dygnitarze księstwa oraz liczni goście. Na zakończenie spotkania wzniesiono toast za pomyślność Księstwa Styrii i zdrowie Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II.


(Borys Targersdorf) #19

Ekscelencjo
moje gratulację.
:+1:


(Andrew von Lichtenstein) #20

Ja też z calego seca gratuluję


(Henryk von Groc Hrychowicz) #21

Dziękuję Panom za gratulacje. :slight_smile:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #22

Spokój w Styrii nie trwał długo. 26 maja w godzinach popołudniowych na ulicach Grazu ponownie zaczęli się gromadzić ludzie mający dość marazmu jaki panuje w Monarchii i bezczynności władz, które nie podejmują jakichkolwiek działań by pobudzić Austro-Węgry do życia.


(Borys Targersdorf) #23

27 maja w niedzielne przedpołudnie pod Pałac Namiestnikowski podjechał wojskowy samochód, w którym przybył oficer do specjalnych poruczeń dowódcy VIII Korpusu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #24

W ciągu nocy do protestu dołączyli mieszkańcy pozostałych miast Księstwa Styrii. Protestujących poparli wszyscy politycy i dygnitarze księstwa. Po północy pod siedzibę namiestnika przyszły tłumy żądając zwołania Stanów Generalnych i ogłoszenia detronizacji i pozbawienia tytułu władcy Księstwa Styrii niezdolnego do pełnienia swych obowiązków JCiKM Franciszka Józefa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #25

Nad ranem do protestujących w Cilii dołączyło wojsko z Brygady Strzelców Styrii. Również w Grazu po stronie żądań wysuniętych przez mieszkańców opowiedziały się oddziały III Korpusu stojące w mieście. Aresztowano kilku wyższych oficerów próbujących poprowadzić wojsko przeciwko protestujących. Pod ratuszem padły strzały, ranne zostały dwie osoby. Napięcie wzrastało z każdą godzina. Namiestnik Księstwa nie chcąc dopuścić do ponownego rozlewu krwi wydał rozkazy pozostania wojsk w koszarach do odwołania, a sam w asyście oddziału straży przybocznej udał się do protestujących z zapewnieniem zwołania Stanów Generalnych na godzinę 15.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #26

Tuż po godzinie 16 otwarte zostało posiedzenie Stanów Generalnych. Na obrady przybyli również licznie zgromadzeni mieszkańcy księstwa, którzy wnieśli pod obrady wszystkie spisane przez siebie postulaty.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #27

W ciągu nocy i nad ranem z rozkazu Namiestnika Księstwa Styrii aresztowano i rozbrojono oficerów III Korpusy, zdeklarowanych przeciwników detronizacji Franciszka Józefa i secesji Księstwa Styrii. Celem tych działań było unikniecie starć zbrojnych jakie miały miejsce w marcu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #28

Tuż po godzinie ósmej dowódca III Korpusu Feldzeugmeister Emil Colerus von Geldern złożył dymisję i przekazał dowództwo nad Korpusem
Namiestnikowi Styrii.


(Andrew von Lichtenstein) #29

W namiestnictwie Styrii pojawili się oficerowie łącznikowi z dowództwa XIV Korpusu


(Henryk von Groc Hrychowicz) #30

Witam Pana i wszystkich przybyłych oficerów.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #31

Dnia 29 maja do Grazu przyjechał na zaproszenie Stanów Generalnych arcyksiążę Karol Habsburg Radziwiłł. Pociąg z Triestu wjechał na dworzec Hauptbahnhof punktualnie o 11:15. Na peronie arcyksięcia Karola powitał Namiestnik Księstwa w asyście oficerów i zgromadzonych dygnitarzy Księstwa Styrii. Po oficjalnym powitaniu arcyksiążę został zaproszony na Zamek Eggenberg.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #32
Z dniem dzisiejszym Księstwo Styrii rozpoczyna samodzielnym, w pełni
suwerenny i niepodległy byt państwowy.

http://www.styria.darmowefora.pl
Jeśli któryś z panów chciałby wesprzeć ten projekt serdecznie zapraszam.