Wydarzenia roku 1918


(Henryk von Groc Hrychowicz) #30

Witam Pana i wszystkich przybyłych oficerów.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #31
Dnia 29 maja do Grazu przyjechał na zaproszenie Stanów Generalnych arcyksiążę Karol Habsburg Radziwiłł. Pociąg z Triestu wjechał na dworzec Hauptbahnhof punktualnie o 11:15. Na peronie arcyksięcia Karola powitał Namiestnik Księstwa w asyście oficerów i zgromadzonych dygnitarzy Księstwa Styrii. Po oficjalnym powitaniu arcyksiążę został zaproszony na Zamek Eggenberg.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #32
Z dniem dzisiejszym Księstwo Styrii rozpoczyna samodzielnym, w pełni
suwerenny i niepodległy byt państwowy.

http://www.styria.darmowefora.pl
Jeśli któryś z panów chciałby wesprzeć ten projekt serdecznie zapraszam.

(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #33

Ekscelencjo
Zgadzam się z Panem, że jest bardzo źle
Ale co z żołnierska przysięgą, sam mnie Pan dawno temu uczył, że przysięgi trzeba dochować nawet jeśli by wszystko było przeciw
Jak się rozpadnie MAW co z flotą ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #34

Owszem ma pan rację. Tylko dowództwo tego okręty opuściło pokład i siedząc w szalupie obserwuje jak idzie on na dno. Nie da się ratować czegoś co jest nie do uratowania. Austro-Węgry już raz zatonęły dokładnie z tych samych przyczyn. Znalazła się jednak grupka zapaleńców, która wyciągnęła wrak na powierzchnie, odmalowała, odszykowała, a jak jednostka była już gotowa do rejsu, to okazało się że statek utracił pływalność i znowu idzie na dno. Wysiłki załogi nic tu nie pomogą gdy kapitana brak.

Spuszczam wiec szalupę o nazwie Styria i odpływam. Kto chce zabrać się ze mną, ma taka możliwość. Kto pragnie pozostać, ten zostanie. Nikogo nie namawiam do opuszczenia Monarchii, każdy sam podejmuje decyzję.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #35

Dzisiaj wkopano ostatnie słupy graniczne wyznaczające terytorium Królestwa Styrii. Wojsko obsadziło granice państwa oraz strażnice i przejścia graniczne.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #36

Dwunastego lipca o godzinie 20:15 na dworzec w Grazu wjechał pociąg z Wiednia, którym przybyła delegacja Zgromadzenia Narodowego Arcyksięstwa Austrii. Członkowie delegacji przywieźli postanowienie Zgromadzenia o powierzeniu zwierzchności nad Arcyksięstwem Dolnej Austrii i koronę cesarska, które
zamierzają przekazać JKM Karolowi I.

Następnego dnia tuż po godzinie piętnastej Karol I przyjął z rąk członków delegacji, cesarską koronę i Akt Powierzenia Arcyksięstwa Austrii. Przyjmując cesarską koronę, Karol I zapowiedział odrodzenie Cesarstwa Austrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #37
Jego Królewska Mość Karol I wyruszył dziś do Wiednia by objąć władzę nad Cesarstwem Austrii.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #38

Trzy dni wcześniej

Od rana 11 lipca na ulice Wiednia wyszły tłumy mieszkańców którzy mieli dość destabilizacji i rozkładu Monarchii. Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa II nikt nie widział do 4 miesięcy. Jego Ekscelencji Regenta Kłopockiego nie ma w Austro-Węgrzech od miesiąca. Po mieście krążą opowieści że JCiKM po długiej i ciężkiej chorobie zmarł a informacje o tym tragicznym wydarzeniu zatajono przed obywatelami. Natomiast Regent uciekł za granicę w obawie przed reakcja społeczeństwa. Z tej racji nie funkcjonuje żaden organ władzy państwa, a Monarchia pogrąża się w totalnym chaosie. Nikt nie wie czy to prawda, ale niezaprzeczalnym faktem jest co zgodnie z postanowieniami art. 26. Ugody nastąpiło opróżnienie tronu. Niestety nie ma kto tego ogłosić.

Austrię i Wiedeń opuścił również namiestnik i burmistrz Wiednia Leszek van der Fress, który zapragnął korony Bośni i Hercegowiny i w Sarajewie koronował się jako Tomisław II. W tej sytuacji mieszkańcy Arcyksięstwa Austrii Dolnej i Cesarskiego Miasta Wiednia postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wysłać do Grazu delegację z zaproszeniem na tron cesarski Karola I.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #39

Tuż przed południem 11 lipca powołano straż obywatelską dla utrzymania porządki. Uradzono również powołanie Zgromadzenia Narodowego jako suwerenny organ władzy Arcyksięstwa Austrii Dolnej. Wiecujący wybrali z pośród siebie najbardziej światłych obywateli jako przedstawicieli do Zgromadzenia. Na potrzeby obrad został zajęty Ballhausplatz.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #40

W nocy dowódca II Korpusu i trzech innych oficerów sztabu zostało aresztowanych za odmowę podporządkowanie się powołanym władzom Arcyksięstwa Austrii przez kadrę oficerską korpusu, a dowództwo nad korpusem przejął Feldmarschalleutnant arcyksiążę Peter Ferdinand, dotychczasowy dowódca 25 dywizji. Oficerowie i żołnierze II Korpusu uznali zwierzchność Zgromadzenia Narodowego Arcyksięstwa Austrii.

Tymczasem nad ranem Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Akt Przekazania Korony Cesarza Austrii i zwierzchnictwo nad Arcyksięstwem JKM Karolowi I. Tuż po godzinie 10 przed na głównym palcu Wiednia nastąpiło uroczyste odczytanie uchwalonej decyzji, co spotkało się z owacyjnym przyjęciem i pełnym poparciem mieszkańców miasta.

Tuż po tej uroczystości wyłoniona delegacja wyruszyła pociągiem do Grazu by przekazać Jego Wysokości Karolowi I decyzję Zgromadzenia Narodowego oraz cesarskie insygnia władzy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #41

Od rana 12 lipca w stronę Wiednia ruszyły wojska z Tyrolu. II Korpusu nie podejmują walki z oddziałami prowadzonymi przez admirała Andrewa von Lichtensteina, ale na próby zajmowania terytorium Dolnej Austrii oraz rozbrajania swoich oddziałów odpowiadają ogniem.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #42

14 lipca do Wiednia przyjechał Karol I witany przez mieszkańców miasta. Cesarza na dworca powitał dowódca II korpusu feldmarschalleutnant arcyksiążę Peter Ferdinandudał oddając się do dyspozycji. Po przyjęciu raportu o obecnej sytuacji na obszarze Austrii, obaj udali się do Pałacu Schönbrunn, gdzie Jego Cesarska Mość będzie mógł odpocząć przed jutrzejszymi obradami Konstytuanty, którym ma przewodniczyć.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #43

Dnia 15 lipca do Wiednia powrócił JW Regent Xsavery von Kłopocki. Dwa dni później 17 lipca zwołał posiedzenie Rady Państwa i na wniosek admirała von Lichtenstein Rada Państwa podjęła Uchwałę o opróżnieniu tronu monarszego. Zaraz po ogłoszeniu opróżnienia tronu JW Regent wydał oświadczenie, iż zgodnie z art. 27. ust. 5 Ugody przejmuje władzę jako Regent. Zgromadzeni na Konstytuancie przedstawiciele Królestwa Styrii, Arcyksięstwa Austrii Dolnej, Książęcego Hrabstwa Tyrolu z Arcyksięstwem Austrii Górnej i Księstwem Salzbutga oraz Królestwa Czech zebrały się w tej sytuacji na naradę. Całonocne obrady zakończyły się po godzinie 9 rano 18 lipca. Ich owocem było uchwalenie Proklamacji Odrodzenia Cesarstwa Austrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #44
Wieczornym pociągiem 18 lipca przybyła do Wiednia delegacja parlamentu Królestwa Węgier z uchwałą upoważniająca do podjęcia rozmów o nowej Ugodzie pomiędzy Cesarstwem Austrii a Królestwem Węgier. Delegacja Węgierska przedstawiła swe pełnomocnictwa i rozpoczęła wstępne rozmowy przedstawiając swoje propozycje.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #45

Następnego dnia delegacje Książęcego Hrabstwa Tyrolu oraz Królestwa Czech zawiesili swój udział w obradach Konstytuanty, a 20 lipca obydwie delegacje podjęły decyzję o wycofaniu się z obrad. W raz z nimi salę opuścili przedstawiciele Arcyksięstwa Austrii Górnej i Księstwem Salzbutga. W związku z fiaskiem rozmów nad nową ugodą Jego Cesarska Mość Karol I, zamknął obrad Konstytuanty i powrócił do swej rezydencji, gdzie postanowił podpisać Proklamację Odrodzenia Cesarstwa Austrii, a zaraz potem Akt Zrzeczenia się zrzeczenia się korony Cesarstwa Austrii.Akt zrzeczenia się korony Cesarstwa Austrii
My, z Bożej Łaski i woli narodów cesarz Austriii, arcyksiążę Austrii Dolnej, książę Styrii, Karyntii i Krainy przyciśnięty wydarzeniami ostatnich dni postanawiamy zrzec się korony Cesarstwa Austrii oraz władzy nad Arcyksięstwem Austrii Dolnej oraz Księstwem Styrii, Karyntii i Krainy przekazując je na ręce Jego Ekscelencji Regenta Xaverego von Kłopockiego, obecnie jedynego konstytucyjnego organu władzy Monarchii Austro-Węgierskiej.
Dano w Wiedniu dnia 20 lipca 1918 roku
Karol I Habsburg Radziwiłł

W związku z decyzjami JW Karola I rankiem następnego dnia, 21 Lipca Delegacja Królestwa Węgier opuściła Wiedeń i powróciła do Budapesztu. Przed wyjazdem członkowie delegacji przekazali JW Karolowi I zaproszenie na Węgry. Natomiast delegacja zniesionego Królestwa Styrii powróciły do Grazu, Karyntii i Krainy.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #46
Dwa dni później, 23 lipca tuż po godzinie 19 pociągiem z Wiednia przybył do Budapesztu Jego Wysokość Karol I. Po powitaniu przez przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Królestwa Węgier Jego Wysokość udał się na zamek który naznaczono na jego rezydencję. Na zamku oczekiwali juz na Jego Wysokość przedstawiciele wojska: generał Karl Tersztyánszky von Nádas dowódca IV Korpusu, Feldzeugmeister Paul Puhallo von Brlog dowódca V Korpusu, General der Infanterie Svetozar Boroević von Bojna dowódca VI Korpusu, generał piechoty Otto Meixner von Zweienstamm dowódca VII Korpusu, generał major Artur Freiherr Peteani von Steinberg dowódca 1 dywizji Kawalerii, Feldmarschalleutnant Friedrich Freiherr Wodniansky von Wildenfeld dowódca 15 dywizji piechoty, Feldmarschalleutnant Karl Edl. von Rebracha dowódca 33 dywizji piechoty, generalmajor Eugen von Podhoránszky dowódca 63 brygady piechoty, oberst Adalbert Dáni von Gyarmata szef sztabu IV Korpusu i oberst August Kreyčy dow 32 brygady artylerii polowej. Wszyscy zgromadzeni zapewnili o swej lojalności i poparciu. Jego Wysokość Karol podziękował zgromadzonym generałom i oficerom za przybycie i wręczył wszystkim Krzyż Zasługi.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #47
Dnia, 25 lipca tuż po godzinie 14 JW Karol I udał się do Országház gdzie Zgromadzenie Narodowe jednomyślnie postanowiło przekazać mu Koronę Świętego Stefana. Po ceremonii wręczenia Jego Wysokości Aktu Powierzenia Korony Królestwa Węgier, nastąpiło zaprzysiężenie nowego króla, dopełniając procedurę przekazania władzy.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #48
Rankiem 26 lipca Jego Wysokość Karol I w drodze na koronację do Bazyliki Świętego Stefana zginął w wyniku zamachu bombowego zorganizowanego przez przeciwników secesji Królestwa Węgier i objęcia korony węgierskiej przez
Karola Habsburga Radziwiłła.

(Borys Targersdorf) #49

To nie musiało się tak skończyć.