Wykaz Pułków Liniowych Piechoty CK Armii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1
W skład pułku piechoty liniowej wchodziły 4 bataliony piechoty pod jednolitym dowództwem.

Sztab pułku na stopie pokojowej składa się z:

• pułkownika, komendanta pułku,
• 2 wyższych oficerów – do spraw broni i nauki strzelania oraz do szczególnych poruczeń,
• 1 lekarza pułkowego
• 1 oficera prowiantowego,
• 1 gażystę, rachunkowego,
• 1 sierżanta prowadzącego gospodarkę sztabu,
• 1 trębacza pułkowego (podof.),
• 1 dobosza pułkowego (podof.)
• 2 sierżantów ewidencyjnych,
• 1 plutonowego ewidencyjnego (pomocnika),
• 1 kaprala ewidencyjnego (pomocnika),
• 1 sierżanta rachunkowego (pomocnika),
• 1 kaprala rachunkowego (pomocnika),
• 1 rusznikarza (podoficer)
• 42 muzykantów,
• 15 szeregowców (ordynansów oficers. itp.)
• 12 wierzchowców

Sztab pułku na stopie bojowej jest liczniejszy. Liczy około:

• 90 ludzi,
• 30 koni,
• 1 kuchnię polową,
• 1 wóz prowiantowy,
• 1 wóz z narzędziami,
• 2 wozy bagażowe,
• 1 zwierzę juczne do materiałów wybuchowych


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Skład Pułk na stopie bojowej (bez oddziału karabinów maszynowych) posiada:

a) cztery bataliony wraz ze sztabem pułku Łącznie, około 4500 ludzi;

b) tabor bojowy:
• 16 kompanijnych wózków amunicyjnych (2-konnych),
• 16 kompanijnych kuchni polowych (2-konnych),
• 1 kuchnię polową sztabu pułkowego,
• 32 kompanijnych zwierząt jucznych na amunicję,
• 4 baonowe zwierzęta juczne sanitarne,
• 1 zwierzę juczne na materiały wybuchowe;

c) tabor prowiantowy:
• 1 wóz z narzędziami,
• 16 kompanijnych wozów prowiantowych (2-konnych),
• 1 wóz prowiantowy sztabu pułkowego,
• 4 baonowe wozy bagażowe (2-konne),
• 2 wozy bagażowe sztabu pułkowego (2-konne).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3
W armii austro-węgierskiej Pułki Piechoty identyfikował wygląd mundurów, różnobarwne patki na kołnierzach oraz kolor guzików. Tabelę barw pozwalającą zidentyfikować dany Pułk Piechoty przedstawiam poniżej.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

1 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Schlesisches Infanterieregiment Kaiser Nr.1

Pułk został utworzony w 1715 roku, od 1848 roku nosiła nazwę cesarskiego. Pułk stacjonował w Opawie. Skład narodowościowy w 1914 roku 82% – Niemcy. W 1914 pułk wchodził w skład X Brygady 5 Dywizji Piechoty (I Korpus).

Barwy Pułku - ciemny brąz, guziki srebrne.

Dowódca pułku - płk Adalbert von Kaltenborn (1911-1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

2 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Ungarisches Infanterieregiment Nr. 2

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1741 roku. W latach 1805-1869 nosił nazwę 2 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował w Braszowie. Skład narodowościowy w 1914 roku 61% – Węgrzy, 27% – Rumunii. W 1914 pułk wchodził w skład 31 Brygady 16 Dywizji Piechoty (XIII Korpus).

Barwy Pułku - żółty (kaisergelb), guziki złote.

Dowódcy pułku - płk Gustav Bohn v. Blumenstern (1913)
- płk Rudolf Krenn (1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

3 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Mährisches Infanterieregiment Nr. 3

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1715 roku. W latach 1805-1869 nosił nazwę 3 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował w Kromieryż. Skład narodowościowy w 1914 roku 83% – Czesi. W 1914 pułk podzielono. I Batalion wszedł w skład 12 Brygady Górskiej 48 Dywizji (XV Korpusu), II i III Batalion wszedł w skład 23 Brygady 12 Dywizji (I Korpusu), a IV Batalion w skład 8 Brygady 4 Dywizji (II Korpusu).

Barwy Pułku - jasno niebieski (himmelblau), guziki srebrne.

Dowódca pułku - płk Heinrich Freih. von Testa (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

4 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Niederösterreichisches Infanterieregiment Hoch - und Deutschmeister Nr. 4
(4 Dolnoaustriacki Pułk Piechoty Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego)

Pułk został utworzony w 1696 roku. Szefami pułku byli kolejni wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Skład narodowościowy w 1914 roku 95% – Niemcy. Pułk stacjonował w Wiedniu. W 1914 pułk wchodził w skład II Korpus.

Barwy Pułku - jasno niebieski (himmelblau), guziki złote.

Dowódcy pułku - płk Adolf Sterz Edl. von Ponteguerra (1913)
płk Ludwig Freih. von Holzhausen (1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

5 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Ungarisches Infanterieregiment Nr. 5

Pułk został utworzony w 1762 roku, w latach 1805-1808 nosił nazwę 5 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował : dowództwo oraz batalion I w Preszowie, II w Rogoticy, III w Satu Mare (Szatmárnémeti) i IV w Sabinovie (Kisszeben). W 1914 roku pułk wchodził w skład 15 Dywizji (VI Korpus).

Barwy Pułku - różowy (rosenrot), guziki złote.

Dowódca pułku - płk Lorenz Frauenberger (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

6 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Ungarisches Infanterieregiment Nr. 6

Pułk został utworzony w 1762 roku, w latach 1805-1807 nosił nazwę 6 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował w Nowym Sączu. W 1914 roku wchodził w skład 32 Dywizji (IV Korpus).

Barwy Pułku - różowy (rosenrot), guziki srebrne.

Dowódca pułku - płk Julius Phleps (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

7 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Kärntnerisches Infanterieregiment Nr. 7

Pułk został utworzony w 1691 roku. Pułk stacjonował : dowództwo oraz bataliony I, II i IV w Grazu, II w Klagenfurcie. W 1914 roku wchodził w skład 6 Dywizji (III Korpus).

Barwy Pułku - ciemnobrązowy (dunkelbraun), guziki srebrne.

Dowódcy pułku -
płk Johann Fernengel (1910 - 1913)
płk Otto Koschatzky (1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

8 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Mährisches Infanterieregiment Nr. 8

Pułk został utworzony w 1642 roku, w latach 1805-1865 nosił nazwę 8 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował : dowództwo oraz bataliony I, III i IV w Wiedeń, III w Trebinju. W 1914 roku wchodził w skład 4 Dywizji (II Korpus).

Barwy Pułku - zielony (grasgrün), guziki złote.

Dowódca pułku - płk Robert Trimmel (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

9 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Galizisches Infanterieregiment Nr. 9

Pułk został utworzony w 1725 roku i początkowo stacjonował w Ołomuńcu (Olmütz). Potem zmieniono dyslokację i w latach 1903 - 1914 stacjonował : dowództwo oraz bataliony I i IV w Przemyślu, II w Stryju, III w Radymnie. Skład narodowościowy: Ukraińcy – 73%, inni 27%. W 1914 roku pułk wchodził w skład 7 Brygady 24 Dywizji (X Korpus).

Barwy Pułku - jasnozielony (apfelgrün), guziki złote.

Dowódca pułku - płk Felix Ritt. Cyros-Sobolewski von Sobolów (1911 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

10 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Galizisches Infanterieregiment Nr. 10

Pułk został utworzony w 1715 roku. W latach 1804-1869 nosił nazwę 10 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. Pułk stacjonował w Przemyślu. Skład narodowościowy: Ukraińcy – 47%, Polacy – 43%, inni 10% . W 1914 roku pułk wchodził w skład 48 Brygady 24 Dywizji (X Korpus).

Barwy Pułku - jasno zielony (papageiengrün), guziki srebrne.

Dowódca pułku - płk Friedrich Peitzker (1912 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

11 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Böhmisches Infanterieregiment Nr. 11

Pułk został utworzony w 1629 roku. Pułk stacjonował : dowództwo oraz bataliony III i IV w Pradze, I w Písek, II w Prachaticach. W 1914 roku pułk wchodził w skład 19 Dywizji (VIII Korpus).

Barwy Pułku - popielaty (aschgrau), guziki złote.

Dowódcy pułku -
płk Walter Ritt. Schreitter von Schwarzenfeld (1911 - 1913)
płk Karl Wokoun (1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

12 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Ungarisches Infanterieregiment Nr. 12

Pułk został utworzony w 1702 roku. Pułk stacjonował : dowództwo oraz bataliony I i II w Znojmo, III batalion w Komarnie, IV w Sarajewie. W 1914 roku pułk wchodził w skład 66 Brygada 33 Dywizji (V Korpus).

Barwy Pułku - ciemny brąz (dunkelbraun), guziki złote.

Dowódcy pułku -
płk Godwin von Lilienhoff-Adelstein (1909 - 1912)
płk Josef Leide (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

13 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Galizisches Infanterieregiment Nr. 13

Pułk został utworzony w 1814 roku. Pułk stacjonował : dowództwo oraz bataliony II i III w Opawie (Troppau), II batalion w Bielsku, a IV batalion w Krakowie. W 1914 roku pułk wchodził w skład 5 Dywizji (I Korpus).

Barwy Pułku - różowy (rosenrot), guziki złote.

Dowódcy pułku -
płk Stanisław Grzywiński (1911 - 1912)
płk Josef Krasser (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

14 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Oberösterreichisches Infanterieregiment Nr. 14

Pułk został utworzony w 1733 roku. Pułk stacjonował w Linzu. W 1914 roku pułk wchodził w skład 3 Dywizji (XIV Korpus).

Barwy Pułku - czarny, guziki złote.

Dowódca pułku - płk Friedrich Edl. von Löw (1913 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

15 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Galizisches Infanterieregiment Nr. 15

Pułk został utworzony w 1701 roku. Pułk stacjonował : dowództwo oraz wszystkie bataliony oprócz pierwszego w Tarnopolu. I batalion we Lwowie. W 1914 roku pułk wchodził w skład 11 Dywizji (XI Korpus).

Barwy Pułku - czerwony (krapprot), guziki złote.

Dowódca pułku - płk Rudolf Rudel (1912 - 1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

16 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Ungarisches Warasdiner Infanterieregiment Nr. 16

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1703 roku, jako 16 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. W latach 1912–1914 Pułk stacjonował : dowództwo oraz wszystkie bataliony oprócz IV w Wiedniu. IV batalion we Beljovarze. W 1914 roku pułk wchodził w skład 49 Dywizji (XIII Korpus).

Barwy Pułku - żółty (schwefelgelb), guziki złote…

Dowódcy pułku -
płk Martin Verkljan (1911 - 1913)
płk Raimund Budiner (1914)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

17 Pułk Piechoty Austro-Węgier
Krainerisches Infanterieregiment Nr. 17

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1674 roku, jako 17 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego. W latach 1903–1914 Pułk stacjonował : komenda pułku oraz II, III i IV batalion w Klagenfurtcie, natomiast I batalion w Lublanie. IV batalion we Beljovarze. W 1914 roku pułk wchodził w skład 6 Dywizji (III Korpus).

Barwy Pułku - ciemoczerwony (rotbraun), guziki srebrne.

Dowódcy pułku -
płk Adolf Freih. von Stillfried u. Rathenitz (1913 - 1914)
płk Hugo Ventour von Thurmau (1914)