XIV Korpus Armijny


(Andrew von Lichtenstein) #1

SZTAB Szef sztabu:

Oddział I Organizacyjny

 • organizacja ogólna jednostek oraz każdej broni i służby
 • sprawy uzbrojenia i wyposażenia każdej broni lub służby
 • sprawy kadrowe: stanów liczebnych, wykaz chorych i rannych, uzupełnienie stanów ludzi i koni, urlopy, awanse, nagrody, kary.
 • służba sprawiedliwości

Oddział II Wywiad i Kontrwywiad

 • pozyskiwanie wiadomości o nieprzyjacielu
 • deszyfrowanie depesz obcych
 • szyfrowanie i deszyfrowanie depesz własnych
 • utrzymywanie kontaktów z władzami cywilnymi

Oddział III Operacyjny (operacje i wyszkolenie)

 • przygotowanie działań i wykonania powziętych przez dowódcę decyzji.
 • aktualizacja położenia wojsk własnych
 • metody i plany szkolenia wojsk
 • opracowanie doświadczeń z ćwiczeń i walk

Oddział IV Kwatermistrzowski (zaopatrzenie i transporty)

 • organizacja przewozów, rozdział środków transportowych
 • organizacja zaopatrywania, rozdział środków pieniężnych
 • rozdział i użycie sił roboczych
 • sprawy ewakuacji i leczenia ludzi i koni

(Andrew von Lichtenstein) #2

3 Dywizja Piechoty Sztab stacjonuje w Linzu

5 Brygada Piechoty sztab

 • 28 pp (3 baony),
 • 59 pp (4 baony),
 • 12 bs

6 Brygada Piechoty sztab

 • 14 pp (4 baony),
 • 75 pp (3 baony),
 • 4 bs,
 • 30 bs,
 • 2 bpion.,

40 pal, 42 pal,


(Andrew von Lichtenstein) #3

28 Pułk Piechoty Austro-Węgier - skrót 28 pp (niem. Böhmisches Infanterieregiment Nr. 28)

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1698 roku. Okręg uzupełnień w Pradze.

Kolory pułkowe: zielony trawiasty (grasgrün), guziki srebrne.

Skład narodowościowy w 1914 roku 95% – Czesi

Dowództwo oraz batalion III Innsbrucku, I batalion w Silandro, II batalion w Pradze, a IV w Malcu


(Andrew von Lichtenstein) #4

59 Pułk Piechoty Austro-Węgier - skrót 59 pp (niem. Salzburg-oberösterreichisches Infanterieregiment Nr. 59).

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1682 roku. Okręg uzupełnień w Salzburgu

Kolory pułkowe: pomarańczowy (orangegelb), guziki srebrne.

Skład narodowościowy w 1914 roku 97% – Austriacy

Dowództwo oraz batalion I w Bregencji, II batalion w Innsbrucku, III batalion w Schwazu, a IV w Salzburgu


(Andrew von Lichtenstein) #5

14 Pułk Piechoty Austro-Węgier - skrót 14 pp (niem. Oberösterreichisches Infanterieregiment Nr. 14)

Pułk został utworzony w 1733 roku. Okręg uzupełnień w Linzu

Kolory pułkowe: czarny, guziki złote. Skład narodowościowy w 1914 roku 98% – Austiacy[1].

Dowództwo oraz wszystkie bataliony w Linzu.


(Andrew von Lichtenstein) #6

75 Pułk Piechoty Austro-Węgier skrót - skrót 75 pp (niem. Böhmisches Infanterieregiment Nr. 75)

Pułk został utworzony 1 lutego 1860 roku z batalionów liniowych (Linieninfanterieregiment) 11 Pułku Piechoty, 18 Pułku Piechoty i 21 Pułku. Okręg uzupełnień w Jindřichův Hradec (niem. Neuhaus).

Kolory pułkowe: jasnoniebieski (lichtblau), guziki srebrne. Skład narodowościowy w 1914 roku 79% - Czesi, 20% - Niemcy[

Dowództwo i wszystkie bataliony oprócz III Salzburgu. III batalion w Jindřichův Hradcu


(Andrew von Lichtenstein) #7

40 Pułk Armat Polowych Austro-Węgier - skrót 40 pal (niem. Feldkanonenregiment 40)

Skład

 • dowództwo
 • 4 x bateria po 6 armat 8 cm FK M.5.
 • bateria rezerwowa.

Garnizon w Linzu.


(Andrew von Lichtenstein) #8

42 Pułk Armat Polowych Austro-Węgier - skrót 42 pal (niem. Feldkanonenregiment 42)

Skład

 • dowództwo
 • 4 x bateria po 6 armat 8 cm FK M.5.
 • bateria rezerwowa.

Garnizon w Steyru


(Andrew von Lichtenstein) #9

8 Dywizja Piechoty Sztab stacjonuje w Bozen

15 Brygada Piechoty

 • 2 pcst (2 baony),
 • 10 bs,
 • 13 bs,

16 Brygada Piechoty

 • 1 bs,
 • 14, bs,
 • 16 bs,
 • 18 bs,
 • 22 bs,

96 Brygada Piechoty

 • 3 pcst (4 baony),
 • 89 bsap.

121 BP

 • 1 pcst (4 baony), 4
 • 4 pcst (3 baony),
 • 27 bs,
 • 14 bsap.,

122 BP

 • 36 pp (3 baony),
 • 2 bs,
 • 6 bs, 41 pal, 14 pah, 14 dhc,

(Andrew von Lichtenstein) #10

1 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich – skrót 1 pcst (niem. 1. Regiment der Tiroler Kaiserjäger). Okręg uzupełnień – Innsbruck.

http://www.tiroler-kaiserjäger-1816-1918.at/images/kap249cols2.jpg

Pułk został utworzony 20 kwietnia 1895 roku z Feld-Batalionen Nr. 1 do Nr. 4 i Ersatz-Batalions-Cadre Nr. 1. Okręg uzupełnień w Innsbrucku

Kolory pułkowe: trawiasty (niem. grasgrün), guziki złote.

Dowództwo oraz wszystkie bataliony z wyjątkiem III zostały zgromadzone w Trieście, III batalion pozostał w Innsbrucku


(Andrew von Lichtenstein) #11

2 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich – skrót 2 pcst. (niem. 2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger).

Pułk został utworzony 20 kwietnia 1895 roku z Feld-Batalionen Nr. 5 do Nr. 8 i Ersatz-Batalions-Cadre Nr. 2. Okręg uzupełnień w Brixen.

Kolory pułkowe: trawiasty (niem. grasgrün), guziki złote.

Dowództwo oraz bataliony I i II stacjonowały w Bolzano (niem. Bozen). III batalion podlegał dyslokacjom: 1907-1911 Mezzolombardo, 1913 Untermais, 1912, 1914 - Meran.


(Andrew von Lichtenstein) #12

3 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich – skrót 3 pcst. (niem. 3. Regiment der Tiroler Kaiserjäger)

Pułk został utworzony 20 kwietnia 1895 roku z Feld-Batalionen Nr. 9 do Nr. 12 i Ersatz-Batalions-Cadre Nr. 3. . Okręg uzupełnień – Triestcie

Kolory pułkowe: trawiasty (niem. grasgrün), guziki złote.

Dowództwo oraz batalioy II i III stacjonowały w Rovereto. I batalion w Rivie, IV w Trieście.


(Andrew von Lichtenstein) #13

4 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich – skrót 4 pcst (niem. 4. Regiment der Tiroler Kaiserjäger).

Pułk został utworzony 20 kwietnia 1895 roku z Feld-Batalionen Nr. 13 do Nr. 16 i Ersatz-Batalions-Cadre Nr. 4. Okręg uzupełnień w Triescie.

Kolory pułkowe: trawiasty (niem. grasgrün), guziki złote.

Sztab i III batalion stacjonowały w Trieście, I i II batalion w Mezzocoronie, a IV w Hall in Tirol.


(Andrew von Lichtenstein) #14

36 Pułk Piechoty Austro-Węgier – skrót 36 pp (niem. Böhmisches Infanterieregiment Nr. 36).

Pułk kontynuował tradycje pułku utworzonego w 1683 roku. Okręg uzupełnień – Mladá Boleslav ( niem. Jungbunzlau).

Kolory pułkowe: jasnoczerwony (blassrot), guziki srebrne. Skład narodowościowy w 1914 roku 95% – Czesi

Dowództwo bataliony I i III stacjonowały w Brunico, II batalion w Villabassie (niem. Niederdorf), IV w Mladej Boleslav.


(Andrew von Lichtenstein) #15

41 Pułk Artylerii Polowej – skrót 41 pal (niem. Feldkanonenregiment 41)

Skład : • Dowództwo • 4 x bateria po 6 armat 8 cm FK M.5. • bateria rezerwowa Garnizon w Sazburgu


(Andrew von Lichtenstein) #16

14 Pułk Haubic Polowych Austro-Węgier – skrót 14 pah (niem. Feldhaubitzregiment 14)

Skład • Dowództwo • 4 x bateria po 6 haubic M99

Garnizon w Innsbrucku.


(Andrew von Lichtenstein) #17

44 Dywizja Piechoty Landwehry Sztab

87 Brygada Piechoty Landwehry

 • 2 pp ldw. (3 baony),
 • 21 pp ldw. (3 baony),

88 Brygada Piechoty Landwehry

 • I pskraj,
 • II pskraj,
 • III pskraj.

44 dal ldw, 44 dah ldw.


(Andrew von Lichtenstein) #18

2 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (niem. 2. Landwehrinfanterieregiment Linz) – pułk piechoty Kaiserlich Königliche Landwehr. Okręg uzupełnień – Linz.

Pułk został utworzony w 1889 roku w Linzu jako niemiecki pułk Obrony Krajowej. Okręg uzupełnień w Linzu

Kolory pułkowe: trawiasty (grasgrün), guziki srebrne z oznaczeniem “2”. W lipcu 1914 roku skład narodowościowy pułku: 98% - Niemcy

Dowództwo oraz bataliony I, II i III w Linzu.


(Andrew von Lichtenstein) #19

21 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (niem. 21. Landwehrinfanterieregiment St. Pölten lub 210 Landwehr Infanterie-Regimenter St. Pölten[1].)

Pułk został utworzony w 1889 roku w St. Pölten jako niemiecki pułk Landwehry. Okręg uzupełnień – St. Pölten, Wiedeń.

Kolory pułkowe: trawiasty (grasgrün), guziki srebrne z oznaczeniem “21”. W lipcu 1914 roku skład narodowościowy pułku: 98% – Austriacy

Dowództwo oraz wszystkie bataliony w St. Pölten.


(Andrew von Lichtenstein) #20

I Pułki strzelców krajowych (niem. : k.k. Landesschützen Regiment Trydent Nr. I)

Sformowany w 1893

Kontekst etniczny: 58% niemieckojęzyczni – 38% włoskojęzyczni – 4% inni

Miejsce stacjonowania: Sztab i I Batalion Trydent (niem. Trient)/ II Batalion Strigno/ III Batalion Rovereto

W 1917 roku przemianowano strzelców krajowych (niem. Landesschützen) na strzelców cesarskich (niem. Kaiserschützen).