Zakłady Przemysłowe w Karyntii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Gazownia w Klagenfurt

Zakład produkcji gazu z węgla. W skład zakładu wchodzą: budynki produkcyjne, dwa zbiorniki na gaz, wieża ciśnień, remiza strażacka, wozownia, a także budynki biurowe i mieszkalne. Gazownia zapewnia zaopatrzenie w gaz odbiorców na obszarze Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Zakład Budowlany w Klagenfurt

Firma zajmuje się produkcja materiałów budowlanych ich transportem i wykorzystaniem przy prowadzonych inwestycjach budowlanych. Zakład świadczy usługi na obszarze całego Księstwa Styrii, budując obiekty przemysłowej, domy mieszkalne i gospodarcze oraz drogi i mosty.