Zakłady Przemysłowe w Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Kopalnia Rudy w Treiben

Kopalnia zaopatruje w surowiec miejscową hutę żelaza oraz kilka innych zakładów metalurgicznych na obszarze całych Austro-Węgier.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Huta Żelaza w Treiben

Huta posiada dwa wielkie piece do wytopu stali, kuźnię i walcownię. Stal wyprodukowana w hucie trafia głównie do zakładów w Styrii. Maksymalna zdolności produkcyjne huty to 384 tony stali na dobę.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Zakłady Mechaniczne w Zeltweg

Zakłady produkują maszyny i urządzenia przemysłowe, miedzy innymi silniki parowe w które zaopatrywany jest przemysł całych Austro-Węgier.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Kopalnia Soli w Sejladming

Kopalnia prowadzi wydobycie soli kamiennej do celów spożywczych i przemysłowych. W sól z kopalni jest zaopatrywany rynek na obszarze całych Austro-Węgier.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Huta Szkła w Barnbach

Huta produkuje szkło gospodarcze oraz tafle szklane (szyby) grubości 2, 5 i 11 mm.
Szkło z huty zaspokaja potrzeby rynku Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Zakłady Papiernicze w Weiz

Zakład wytwarza bibułkę, papier właściwy (piśmienniczy), karton biały i szary oraz tekturę. Wyroby z zakłady zaopatrują drukarnie, sklepy i firmy produkujące opakowania z całego obszaru Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Gazownia w Leoben

Zakład dystrybucji gazu ziemnego. W skład zakładu wchodzą: budynki stacji przesyłowej oraz zbiorniki do magazynowania gazu, Gazownia zapewnia zaopatrzenie w gaz odbiorców na obszarze Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Elektrownia Marburg

Powstała w roku 1901 i początkowo posiadała jednakowe 3 generatory, Obecnie, po rozbudowie składa się z siedmiu bloków energetycznych o łącznej mocy 119 MW opalanych węglem. Każdy blok składa się z: kotła, turbiny parowej, generatora i transformatora blokowego. Elektrownia zaopatruje w energię odbiorców z całego terenu księstwa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

##Cegielnia w Hartbergu
Zakład produkujący cegły ceramiczne wypalane z gliny powstał tu już w.roku 1896. Po zmechanizowaniu produkcji zakład stał sie jednym z głównych dostawców cegły w Styrii. W roku 1917 cegielnia została znacząco rozbudowana i obecnie jest zaliczana do największych zakładów tego typu na obszarze Księstwa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Browar w Grazu

Browar powstał na przedmieściach miasta w 1898 jako zakład prywatny. Po wykupieniu przez władze Księstwa Styrii został znacznie rozbudowany. Dziś stanowi kompleks składający się z warzelni, słodowni wraz z suszarnią, piwnic fermentacyjnych, składowni (magazynów) i zabudowań pomocniczych. Browar posiada najnowocześniejsze urządzenia filtrujące piwo podczas rozlewu, agregat chłodniczy systemu, warzelni systemu Reinghofera i nowoczesną flaszkownię.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Przedsiębiorstwo Grazer Tramway

Przedsiębiorstwo transportowe powstałe w Grazu w roku 1878. Obecnie firma posiada własną zajezdnie tramwajową, stację transformatorową zasilającą sieć obsługiwanych linii tramwajowych o łącznej długości 23 kilometrów i 56 wagonów silnikowych oraz 38 doczepnych.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Grazer Waggon Maschinenfabriks

Początki firmy sięgają roku 1895. Po śmierci pierwszego właściciela w 1902 roku zakłady dostają się pod kontrolę firmy Schoeller, W czasie upadku Monarchii zakłady zostają zamknięte. W roku 1917 decyzją namiestnika Księstwa Styrii ponownie zostały otwarte i po niezbędnej modernizacji wznowiono produkcję taboru kolejowego.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Tabor z Grazer Waggon Maschinenfabriks


(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Cementownia Celje

Fabryka cementu portlandzkiego została otwarta w roku 1858. Po upadku Monarchii zakład zamknięto. Obecnie wznowiono produkcję, która docelowo ma osiągnąć wielkość 67 000 ton.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Steiermärkische Fabriks Puch - AG

(Styryjska Firma Puch)

Fabryka powstała w roku 1891. Jej twórca i pierwszym właścicielem był Johann Puch (1862-1914). Początkowo firma zajmowała się produkcją rowerów. W 1903 roku firma Pucha rozpoczęła produkcję motocykli, a rok później również samochodów. W 1912 roku fabryka Pucha zatrudniała 1100 robotników i produkowała 300 samochodów, 300 motocykli i 16 000 rowerów rocznie. Puch przeszedł na emeryturę w roku 1912, pozostał jednak jej honorowym prezesem do chwili śmierci. W roku 1917 firma przeszła na własność skarbu Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Pojazdy produkowane w zakładach Puch - AG


Motocykl STYRIA Typ III B.j


samochód Pusch XII Alpenwagen


samochód ciężarowy


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Fabryka Puch - AG opracowała nowy model samochodu Puch XIX Alpenwagen. Model ten został oficjalnie zaprezentowany podczas wizyty Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w Grazu. Jego produkcja ruszy od stycznia 1919 roku.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #18

Ma Ekscelencja rację widziałem go